sol platform

Sosyalizm => Kuram => Araştırma, çalışma grupları => Konuyu başlatan: veda - 17 Aralık 2012, 17:56:45

Başlık: TOPLUMSAL VARLIK TOPLUMSAL BİLİNÇ
Gönderen: veda - 17 Aralık 2012, 17:56:45
Marksizm Ekonomi Politik değildir.
Marksizm Ekonomi Politiğin eleştirisinide içersinde barındırır.
Kapital,ekonomi politiğin anlatımı değil,Kapitalizm üzerinden onun eleştirisidir.

Toplumsal Yaşamın bilinci belirlediği gerçeğini ele alarak,Marksistleri tek başına bu gerçeği dile getirmekle niteliyerek,onları mekanik materyalistlerle bir tutan algı,Marksizm’i anlamama algısıdır.

Marks  toplumsal varlığın bilinci belirlemedeki belirleyici yönüne vurgu yaparken,toplumsal varlık tarafından belirlenen bilincinde,yeni toplumsal ilişkilere yön verdiğini,toplumsal varlık üzerinde etkisi olduğunu ortaya koyar.

Marks'a göre maddi üretimle,düşünsel üretim biribirinden bağımsız değildir.
Bu ilişki Toplumsal Varlık ve Toplumsal bilinç ilişkisidir.
Bu ilişkinin somuttaki yansıması,Alt Yapı,Üst Yapı biçimindedir.
Her ikisi arasında,biribirini etkileyen karşılıklı bir etkileşim vardır.
Tek başına Alt Yapının herşeyi belirlediğini söylemek,kendi tarihini kendisi yapan insanın devrimci pratik eleştirel faaliyetini küçümsemek demektir.

Ancak insan kendi tarihini yaparken,kendi keyfine göre değil,geçmişten devr aldığı ve halen verili koşullarda yapar.
Demek ki geçmişten devr aldığı ve içinde bulunduğu verili koşullar,insanın tarih yazımında etkindir.

Maddi yaşamı üreten insan,düşünsel olanıda birlikte üretir.
İnsanlar kendi tarihlerini yaparken,kendi keyiflerince yapmazlar,ama içinde bulundukları koşullara da kaderci bir yaklaşımla teslim olmazlar.
Mevcut koşullar da ,devrimci pratik eleştirel faaliyet içersinde oluşturdukları düşüncelerle,mevcut koşulları değiştirmeye çalışırlar.
Marksizm’i mekanik algılayanların hatası,olaylarda ve olgulardaki,bilgi ve eylem arasındaki diyalektik bağı görmemeleridir.
veda