sol platform

Sosyalizm => Kuram => Araştırma, çalışma grupları => Konuyu başlatan: veda - 23 Mayıs 2015, 10:10:02

Başlık: EKONOMİ POLİTİK YA DA POLİTİK EKONOMİ
Gönderen: veda - 23 Mayıs 2015, 10:10:02
Ekonomi Politik,ya da Politik Ekonomi ; maddi yaşamın ve bu maddi yaşama ait toplumsal ilişkilerin içersinde  yer aldığı üretim biçim ve ilişkileri tarafından düzenlenmesidir.

Ekonomi Politiğin ya da Politik Ekonominin tanımını Marksistler,Alt Yapı,Üst yapı diyelektiği çerçevesinde yaparlar.
Bunun dışında Ekonomi Politiğe başka anlamlar yüklemek,onun sağını solunu bükmek,kafası artık düzelmeyecek ölçüde karışmış olanların işidir.

Marks ,Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı adlı yapıtında Toplumsal Devrimin başlangıcı olarak gördüğü,Üretici Güçler ile Üretim İlişkileri arasındaki zorunlu uygunluk yasasının bozulmasını açıklarken,üretici güçlerin gelişimine ayak bağı olan ve bu uygunluğu bozan üretim ilişkilerinin üst yapıdaki yansımasının hukuki ifadesini mülkiyet ilişkileri olarak tanımlar.

“Toplumun maddi üretici güçleri, gelişmelerinin belirli bir aşamasında, o zamana kadar içinde çalıştıkları mevcut üretim ilişkileriyle ya da bunların hukuki ifadesinden başka bir şey olmayan mülkiyet ilişkileriyle çatışmaya girer. Bu ilişkiler, üretici güçlerin gelişme biçimleri olmaktan çıkıp onlara ayak bağı olur. İşte o zaman toplumsal devrim çağı başlar. “(Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı-Karl Marks)

Görüldüğü gibi Ekonomi Politik,ya da Politik Ekonomi salt Ekonomik Alanla sınırlı değildir.
Ekonmik Alanın,Siyasal Alandan bağımsız olmadığını,Ekonomik alandaki değişimlerin,siyasi alanda değişimlere yol açtığını ,siyasi alanı,ekonomik alandaki değişimlere göre belirlediğini görürüz.

Yakın zamandan örnek vermek gerekirse,Sermayenin Ulusal Sınırları aşması,üretimin mekandan bağımsız hale gelmesi,üst yapıda siyasal anlamda sermayenin yeni egemenlik biçimlerine gerek duymasına neden olmuştur.

Bir başka deyişle,Sermaye kendini yeniden ürettiği  birikim ve gelişim evrelerinde,siyasi üst yapıda alt yapıdaki bu gelişime uygun yeni egemenlik biçimlerine başvurur.
Bu durum aynı zamanda Alt Yapı,Üst Yapı diyelektiğinin bir dışa vurumudur.

Marks ,Ekonomi Politiği,Ekonomi Politiğin dilini kullanarak yerden yere vurur ve Ekonomi Politiği İnsana Aykırı,insana ters ilişkilerin diliyle eleştirir.