sol platform

Sosyalizm => Sınıf Savaşımından => Serbest Kürsü => Konuyu başlatan: veda - 09 Kasım 2017, 21:12:58

Başlık: MEĞER EKİM DEVRİMİ NEYMİŞ!
Gönderen: veda - 09 Kasım 2017, 21:12:58
Mustafa Karasu aklı sıra Ekim Devrimini irdelerken Ekim Devrimi ile Abdullah Öcalan’ın Kürdistan
da önerdiği Devrim arasında paralellik kurmuş.

Bir kere Ekim Devrimi,Kapitalist sisteme karşı,onu yıkan,onu temsil eden Burjuvazinin elinden siyasi erki alarakBurjuvaziyi,siyasal,ekonomik ve ideolojik olarak MÜLKSÜZLEŞTİREN, SOSYALİST BİR DEVRİMDİR.

Yani kısaca,  sömürüyü sağlayan,üretim araçları üzerindeki özel mülkiyeti kaldıran bir DEVRİMDİR.
Ekim Devrimi ,KAPİTALİZMİ yıkan bir DEVRİMDİR.
Oysa Kürt Özgürlük Hareketi önderlerinin Devrim anlayışı,Kapitalizmi YIKMAK değil,onu SINIRLANDIRMAKTIR.

Bakın geçenlerde yapılan DTK kongresinin açıklamasında ne söylenmiş:

“Sayın Öcalan demokratik özerklik boyutuyla beraber ekonomi ayağını da oluşturmuştur.
Önderliğimizin reel sosyalizmi nasıl tarif ettiğini biliyoruz. Mülkiyete yaklaşım özel mülkiyeti kabul etme ancak tekelleşmeye karşı durmaktır. Topluluk mülkiyeti tekelleşmeyi hedeflemeyen, kontrolü kendi elinde tutan, üretimle bağ içinde olan ve toplumsal ihtiyaçlar üzerinden gerçekleşmiştir. Kapitalizmi sınırlamak komünal ekonomide esastır. Devleti küçültme nasıl ki esas ise kapitalizmi de sınırlamak esastır.

Kapitalizm koşulları altında,mülkiyet ilişkilerine dokunmadan,akılları sıra dağıtımda daha “adaletli” bir paylaşımı sağlamak amacını taşıyorlar
Sanki dağıtımdaki adalet,mülkiyet ilişkilerinden bağımsızmış gibi!

Bize göre bu kararlara  bir isim koymak gerekirse bunun adı REFORMİZMDİR,bunun adı SİSTEM SOLCULUĞUDUR,bunun adı yeni tür SOSYAL DEMOKRASİDİR..

Asıl merak konusu Mustafa Karasu’nun bu açıklamalarına ve DTK ‘nın açıklamasına,kendisini ML olarak tanıtan,bu konuda mangalda kül bırakmayanların seslerinin çıkmaması.

Sonra KUYRUKÇUSUNUZ dediğimiz de bize kızıyorlar.
veda