sol platform

Sosyalizm => Sınıf Savaşımından => Serbest Kürsü => Konuyu başlatan: veda - 14 Eylül 2019, 22:31:00

Başlık: DEVRİMCİ DURUM VE 12 EYLÜL!
Gönderen: veda - 14 Eylül 2019, 22:31:00
12 Eylül ile ilgili Perşembe Buluşmalarında, Ahmet Hulusi Hoca'nın bir sorusu yanıtsız kaldı.
12 Eylül öncesi ülkede DEVRİMCİ DURUM varmıydı?
Belkide zaman darlığından bu soruya yanıt verilmedi?

Bir olgunun var olup olmadığını saptamak için öncelikle o olguyu tanımlamak gerek.
Nedir DEVRİMCİ DURUM?

Öncelikle Devrimci Durum, Devrimin OBJEKTİF(NESNEL) koşullarını içerir.
Yani iradeden bağımsız ancak iradeyi dolaylı etkileyen maddi koşullar.

Birde Devrimin olabilmesinin ÖZNEL koşulu vardır ki, o da İRADE ile ilgilidir.
Yani var olan nesnellikten Devrimci vazife çıkartacak, bu nesnelliğe müdahil olabilecek bir İRADE, örgütlü bir ÖZNE.

Her Devrimci Durum Devrime yol açmayacağına göre, demek ki Devrimin olabilmesinin koşulu, Devrimci Durumun yanında(Devrimin Objektif Koşullarıyla), Devrimci Duruma müdahil olabilecek bir İradenin, Öznenin varlığıdır.

Tüm bunların ışığında bir tanımlama yaparsak, bu tanımlamada referansımız Lenindir.
Devrimci Durumun olabilmesi;

1)Yönetenlerin eskisi gibi yönetememeleri
2)Yönetilenlerin eskisi gibi yönetilmek istememesi
3)Kitlelerdeki öfke ve hoşnutsuzluğun artması ve bunun KENDİLİĞİNDEN yığınsal olarak  pratik yaşamda kendini ortaya koyması.
Şimdi bu koşullar altında 12 Eylül öncesi Devrimci Durum varmıydı SORUSU YANIT BULABİLİR.

12 Eylül öncesine baktığımızda bir kere egemenlerin bir yönetememe krizi içerisinde oldukları bir gerçekti, geldikleri bu evrede Sermayenin kendini yeniden üretebilmesi, eskisi gibi yönetmeyi olanaksız kılıyordu ancak yönetilenlerin içerisinde bulundukları ekonomik ve sosyal koşullara karşın, eskisi gibi yönetilmek istememesi söz konusu değildi.
Örneğin 2011 de Mısırda, Tahrir Meydanında toplanan milyonlarla mukayese edildiğinde, kitlelerde oluşan öfke ve tepki sonucu ortaya kendiliğinden çıkan yığınsal bir hareketlilik yoktu.

Demek ki 12 Eylül öncesi ülkede DEVRİMCİ DURUM yoktu.
Zaten olsa dahi, bu Devrimci Duruma müdahil olacak, ondan Devrimci bir vazife çıkartacak olan İRADE, yani ÖZNELLİK eksikti.
veda