Gönderen Konu: Sınıf ve sınıf bilinci  (Okunma sayısı 1748 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi veda

  • İleti: 3337
Sınıf ve sınıf bilinci
« : 02 Mart 2012, 22:15:31 »
Sınıfın nesnel konumu ile bir özne olarak kendini sınıf mücadelesinde müdahil hale getirmesi önümüze, Kendiliğinden Sınıf ve Kendi İçin Sınıf tanımlamalarını koyar.
Marks Felsefenin Sefaletinde şöyle der;

"Ekonomik koşullar ülkenin halk yığınlarını ilkin işçi haline getirir. Sermayenin dayanışması, bu yığın için ortak bir durum, ortak çıkarlar yaratmıştır. Bu yığın, böylece, daha şimdiden sermaye karşısında bir sınıftır, ama henüz kendisi için değil. Ancak birkaç evresini belirtmiş olduğumuz bu savaşım içinde bu yığın birleşir ve kendisini kendisi için bir sınıf olarak oluşturur. Savunduğu çıkarlar, sınıf çıkarları olur."

Kapitalizm'in doğası gereği, toplum içersinde yaşayan insanlar, üretim araçlarına sahip olmadıkları için, yaşamlarını sürdürebilmek ve temel gereksinmelerini karşılayabilmek için, üretim araçlarını ellerinde bulunduranlara emeklerini pazarlarlar.

Çünkü bu insanların, üretim araçlarından yoksun olmaları nedeniyle yaşamak için emeklerinden başka satacakları bir şeyleri yoktur.
Bu pazarlık özgür bir ortamda gerçekleşiyor gibi görünse de, verili koşulların dayatması bu pazarlığın bir zorunluluk sonucu gerçekleştiğini bize gösterir.
Bu bağlamda bir özgür ortamdan bahsetmek olanaksızdır.

İşte insanların zorunluluk sonucu çalışmak zorunda kalması ve emeklerini pazarlaması onları sınıf konumuna sokar.
Bu konumda işçiler, sermaye karşısında ortak çıkarlara sahip bir sınıf niteliğindedir.

Ancak bu sınıf olma niteliği,Kendisi için değil,Kendiliğinden Sınıf niteliğidir.
Çünkü bu konumda işçiler sermaye için sınıf olma niteliğindedirler.

Ne zamanki yığın halinde ortak çıkarlara sahip olan bu işçiler örgütlenir ve sınıf mücadelesi sürecinde devrimci bir rol üstleneceklerinin farkına vararak sınıf bilinciyle hareket ettiklerinde artık Sermaye için sınıf olma konumu yerine, Kendileri için sınıf olma konumuna geçerler.

Artık mücadele ekonomik alanın dışına çıkarak politik bir savaşım niteliği kazanmıştır.
Bu noktada işçi sınıfı artık kendisi için vardır, sermaye için değil!

Marksistler için,sınıflar ile sınıf mücadelesi birbirinden bağımsız olgular değildir.
Bu bağlamda,"kendinde sınıf" ile "kendi için sınıf" farklı özneler değil, aynı öznenin diyalektik  bütünlük içeren iki farklı yüzüdür.

Peki işçi sınıfının, kendi sınıfsal varlığının ayırdına varması nasıl olacaktır?
Verili koşullar, kendiliğinden bu bilincin oluşmasında etken midir?

Bu sorulara yanıt ararken alacağımız temel referans tabiki Ekim Devriminin mimarı LENİNDİR.
Lenin bu konuya NE YAPMALI adlı yapıtında değinir.

"İşçiler sosyal-demokrat bir bilince henüz sahip olamazlardı dedik. Bu onlara ancak dışarıdan götürülebilirdi. Bütün ülkelerin tarihi, işçi sınıfının kendi gücüyle ancak ve yalnız trade-unionist bilince, yani sendikalarda birleşme, işverenlere karşı mücadele etme, hükümetten işçiler için gerekli şu ya da bu yasayı çıkarmasını talep etme vs. gerekliliği inancına ulaşabileceğini göstermektedir...” (LENİN-NE YAPMALI)

İşçi sınıfının kendiliğinden hareketleri kendi içersinde bir bilinç taşısa da bu bilinç ancak henüz yeşermeyi bekleyen tohum halinde bir bilinçtir.
Bu bilinçle yapacakları da ancak ekonomik alanı kapsayan,ekonomik çıkarları temel alan bir mücadeledir.

Oysa işçi sınıfının temel mücadelesi,vermesi gereken asıl mücadele ,iktidar mücadelesidir.
Yani politik mücadeledir.

Yine Lenin işçi sınıfınına siyasi iktidar perspektifi gösteren ve politik mücadele içersinde yer almasını sağlayan bilincin, sınıfın partisi tarafından sınıfın dışından verileceğini aynı eserinde şu sözlerle dile getirir:

"İşçilere politik bilinç ancak dışardan, yani ekonomik mücadelenin dışından, işverenlerle işçiler arasındaki alanın dışından götürülebilir. Bu bilginin edinilebileceği biricik alan, bütün sınıf ve katmanların devlet ve hükümetle ilişki alanı, bütün sınıflar arasındaki karşılıklı ilişkiler alanıdır. Bu nedenle, işçilere politik bilinç götürmek için ne yapmalı sorusuna, tek başına ve sadece, çoğu durumda pratisyenlerin -ekonomizme eğimli pratisyenleri tamamen bir yana bırakıyoruz- yetindiği yanıt, yani “işçiler arasına gidilmesi” yanıtı verilmemelidir. İşçilere politik bilinç götürmek için sosyal-demokratlar nüfusun bütün sınıfları arasına gitmeli, ordu birliklerini bütün yönlere göndermelidir.” (Lenin Ne Yapmalı)

Görüldüğü gibi temel mücadele Politik Mücadeledir.
Çünkü , Politik Mücadele Siyasi İktidarı hedefleyen bir mücadeledir.

Eğer amaçlanan işçi sınıfının siyasi erki elde ederek kendi karşıtını ve dolayısıyla da kendini yok ederek SINIFSIZ bir toplum olan KOMÜNİST TOPLUMA varması ise, POLİTİK MÜCADELENİN NE DENLİ OLMAZSA OLMAZ,YAŞAMSAL OLDUĞU gün gibi aşikardır.

Her Grevin,her direnişin,her eylemliliğin işçi sınıfı için bir okul olduğunu söyler Lenin.
İşçi Sınıfı Devrimci Pratik Eleştirel Faaliyeti içersinde ÖĞRENİR.
Lenin Komünistlerin görevini açık ve yalın biçimde Ne Yapmalıda şöyle açıklar;
"Sosyal-demokratların görevi… ekonomik mücadelenin işçilerin arasında doğurduğu siyasal bilinç kıvılcımlarından yararlanarak işçileri sosyal-demokrat siyasal bilinç düzeyine yükseltmektir."

Ne demektir Sosyal-demokrat bilinç?
İşçi Sınıfının politikleşmesidir.
İşçi Sınıfının siyasi erk için mücadeleye hazır olmasıdır.

İşçi Sınıfına bu bilinci verecek olan da,işçi sınıfının partisidir.
Bu bağlamda baktığımızda,tabii ki bilinç işçi sınıfı içersinden, onun öncü partisi tarafından verilecektir.

İşçi Sınıfının Partisi, işçi sınıfının içersinde onun yıkıcı ve kurucu ELİDİR.
Marks işçi sınıfı ya Devrimcidir yada hiç bir şey derken vurgusu, işçi sınıfına DEVRİMCİ nitelemesi kazandıran,onun politik bilince erişmesidir.
Marks'ın bir hiç olarak nitelediği bu bilinci edinmemiş sınıftır.

Ne zamanki siyasal bilinci edinir ve siyasal iktidarı hedefler,işte o zaman işçi sınıfı devrimci niteliği kazanır.
Ancak  o zaman işçi sınıfı KENDİNDE SINIFTAN,KENDİ İÇİN SINIF kimliğini kazanır.

veda
« Son Düzenleme: 22 Kasım 2018, 22:22:23 Gönderen: veda »
Yeryüzüne tohum gibi saçmışım ölülerimi, kimi odesada yatar, kimi prag\'da, istanbul\'da kimi.
En sevdiğim memleket yeryüzüdür, sıram gelince yeryüzüyle örtün üzerimi...NAZIM HİKMET