Gönderen Konu: Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor? Ne için mücadele ediyor?  (Okunma sayısı 2833 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Özgürlük

  • İleti: 114
EMEK VE ÖZGÜRLÜK CEPHESİ
NE İSTİYOR?
NİÇİN MÜCADELE EDİYOR?
Emek ve Özgürlük Cephesi, bu topraklarda yaşayan emekçilerin ve tüm ezilenlerin ortak özlemi olan "özgür bir ülke ve insanca yaşam" mücadelesinin ısrarlı ve kararlı savunucusu, bu uğurda verilen savaşımın birlikteliğidir.
...
Emek ve Özgürlük Cephesi, bağımsız ve özgür bir ülkede, ezmeden ezilmeden, insan gibi yaşamak isteyenlerin, emperyalizmi ve uşaklarını bu topraklardan defederek onurlu bir yaşam sürdürmek isteyenlerin direniş cephesidir.

Emek ve Özgürlük Cephesi, işçi sınıfının, emekçilerin, işsizlerin, kadınların, gençlerin, emeğiyle geçinen, alınteri hırsızlığı yapmadan yaşamını sürdüren ve emperyalist/kapitalist düzen tarafından ezilen herkesin mücadele platformudur.

Emek ve Özgürlük Cephesi, fabrikalarda, atölyelerde yok pahasına çalıştırılan işçilerin, ücretli kölelik düzeni içinde güvencesiz-sigortasız-sendikasız iliklerine dek sömürülen, iş cinayetlerinde evi ocağı sönen, en küçük sallantıda sokağa atılan emekçilerin hareketidir.

Emek ve Özgürlük Cephesi, sokaklara ve kahvelere mahkum edilen, sayıları arttıkça iş bulma ümitleri azalan milyonlarca işsizin, kent yoksullarının hareketidir.

Emek ve Özgürlük Cephesi, yıllardır memur diye işçilerden uzak tutulurken şimdi artık doğrudan işçi sınıfının parçası haline gelen, bütün sosyal sistemleri ve iş garantileri çökertilmiş kamu emekçilerinin hareketidir.

Emek ve Özgürlük Cephesi, küçük tarım üreticilerinin ve kentlerde ekmeğini çalmadan çırpmadan, emek sömürmeden kazanan, her krizde biraz daha yoksulluğa itilen dürüst insanların hareketidir.

Emek ve Özgürlük Cephesi, yalnızca patronlar tarafından değil, genel olarak erkek egemen düzenin kurumları tarafından da sömürülen, hor görülen, ikinci sınıf insan sayılan, "namus" cinayetlerinde katledilen emekçi kadınların hareketidir.

Emek ve Özgürlük Cephesi, kapitalist düzen tarafından geleceği çalınan, vahşi bir eğitim düzeninde durmadan daha da dibe itilerek umutları kırılan, dahası sokak aralarında uyuşturucularla ve yozlaşmış yaşam biçimleriyle zehirlenerek tüketilen gençlerin hareketidir.

Emek ve Özgürlük Cephesi,
emperyalizmin bütün sömürü ve bağımlılık ilişkilerinden arındırılmış, bütün askeri-ekonomik-kültürel emperyalist kurumların defedildiği, bağımsız, özgür ve onurlu bir ülke için mücadele ediyor.

Emek ve Özgürlük Cephesi, emekçilerin kanını içerek semirmiş olan emperyalizmin işbirlikçisi tekelci patronların ücretli kölelik düzeninin sona erdirilmesi ve ülkedeki bütün yer altı-yerüstü zenginliklerinin, üretim araçlarının emekçiler tarafından yönetildiği bir ülke için mücadele ediyor.

Emek ve Özgürlük Cephesi, emperyalizmin çıkarları doğrultusunda bu kirli düzeni koruyan, bunun için soluk aldırmaz bir baskı ve zulüm sistemini sürdüren oligarşik diktatörlüğün parçalanarak tam ve eksiksiz bir demokrasinin ve özgürlüğün inşası için mücadele ediyor.

Emek ve Özgürlük Cephesi, bu zulüm düzeninin sürdürülmesi için kurulmuş MGK, MİT, JİTEM başta olmak üzere bütün baskı ve zulüm aygıtlarının dağıtılması için mücadele ediyor.

Emek ve Özgürlük Cephesi, bütün Ortadoğu için emperyalizmin taşeronu olarak hizmet eden bugünkü işbirlikçi düzen yerine bölgenin bütün emekçi halklarıyla dayanışma içinde olan bir ülke için mücadele ediyor.

Emek ve Özgürlük Cephesi, özelleştirmeler ve emperyalist yasalarla bütün kamu alanlarını soygun ve talana açan işbirlikçi haydutlara karşı, herkesin tam ve eksiksiz sosyal güvenceye sahip olduğu, parasız ve eşit olarak bütün sağlık hizmetlerinden yararlandığı ve en önemlisi sağlıklı bir yaşam sürebildiği bir ülke için mücadele ediyor.

Emek ve Özgürlük Cephesi,
işçi sınıfını karın tokluğuna çalıştırmaya hizmet eden her türlü esnek çalışma ve taşeronlaştırmalara karşı, tam güvenceli ve insan onuruna yakışır çalışma koşulları için mücadele ediyor.

Emek ve Özgürlük Cephesi, herkesin onurlu ve sağlıklı barınma olanaklarına sahip olduğu, bütün temel ihtiyaç maddelerinin ve olanakların ücretsiz olarak halkın kullanımına açık olduğu bir ülke için mücadele ediyor.

Emek ve Özgürlük Cephesi, yaşadığımız toprakları emperyalist şirketlerin çiftliği yapan IMF-DB düzenine karşı, ülkenin tarımsal zenginliğinin tümünün kolektif olarak işletildiği ve yerli yabancı tüm tekellerin saltanatına son verildiği bir düzen için mücadele ediyor.

Emek ve Özgürlük Cephesi,
özel eğitim kurumlarının ve dersanelerin tarihe gömüldüğü, herkesin eşit, parasız, bilimsel ve anadilde eğitim olanaklarını sınırsızca kullanabildiği bir ülke için mücadele ediyor.

Emek ve Özgürlük Cephesi, eşitsiz ve baskıcı erkek-egemen düzenin kökten yıkılması ve kadınların tam ve kesin eşitliği ve özgürlüğü için mücadele ediyor.

Emek ve Özgürlük Cephesi, başta Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkı olmak üzere bu coğrafya üzerinde yaşayan bütün ulusların, etnik toplulukların ve hatta ayrımcılığa ve baskıya maruz kalan dinsel inanışların özgürlüğü için, eşit, özgür ve kardeşçe ilişkiler için mücadele ediyor.

Emek ve Özgürlük Cephesi, her türlü şovenist-ırkçı saldırganlığa ve dinci gericiliğin sinsi yayılmacılığına karşı halkların kardeşliği, bütün azınlıkların hakları ve özgür insan-özgür düşünce için mücadele ediyor.

Emek ve Özgürlük Cephesi,
postmodern gericiliğin kopkoyu karanlığında biçimlenen yozlaştırma ve çürütme politikalarına karşı, toplumsal dayanışma kültürünün bütün biçimlerini kırıp geçen vahşi düzene karşı emekçi dayanışmasını ve yeni halk kültürünü inşa etmek için mücadele ediyor.

Emek ve Özgürlük Cephesi, çocuklarına eşit ve umutlu bir gelecek sunan, yaşlılarını onursuzluğa ve terk edilmişliğe mahkum etmeyen, özürlülerini yok sayarak hayatlarını karartmayan, kar hırsını değil insanı temel alan bir düzen için mücadele ediyor.

Emek ve Özgürlük Cephesi,
insanları korkunç bir metropol yaşamının akıldışı cehennemine mahkum eden, kar hırsıyla madencilik, vb. dalavereleriyle doğayı vahşice katleden, emperyalist sistemin kirli teknolojilerini ve atıklarını ülkemizin topraklarına ve denizlerine yıkan bugünkü sisteme karşı, doğayla barışık, insanı doğal çevresinin bir parçası olarak gören bir dünya için mücadele ediyor.


Emek ve Özgürlük Cephesi, devrimci sosyalizmin alanlardaki, sokaklardaki sesidir; devrimci politikaların ilkeli savunucusudur.

Emek ve Özgürlük Cephesi,
Filistin'den Kolombiya'ya, Kürdistan'dan Endonezya'ya dek bütün dünya işçi sınıfının, ezilen halklarının dostu ve yoldaşı, emperyalizmin ve bütün sömürgecilerin, gericilerin amansız düşmanıdır.

Emek ve Özgürlük Cephesi, efendilerin, zalimlerin, sarayların tarihinin değil, kulübelerin dağların can yoldaşı, halk isyancılarının ve yüzlerce yıldır bu topraklarda zulme karşı direnenlerin tarihinin mirasçısıdır.

Emek ve Özgürlük Cephesi, Türkiye devrimci hareketinin onurlu geçmişinin devamı ve özgür ülke/insanca yaşam kavgası uğruna can veren bütün yiğit devrimcilerin takipçisidir.

Emek ve Özgürlük Cephesi,
bütün devrimci yapılara ve emekten yana güçlere saygı duyar ve kendi ilkeleri doğrultusunda onlarla birlikte yürümeyi, devrimci mücadele için en küçük katkıyı sağlayabilecek herkesle omuzdaşlık etmeyi temel politika olarak benimser.

Emek ve Özgürlük Cephesi, halka zarar verecek her türlü etkinlik ve eylemden ısrarla kaçınır, halktan insanları rahatsız edecek, onları maddi ve manevi olarak zarara uğratacak her türlü davranıştan ısrarla kaçınır bu tür davranışları mahkum eder.

Emek ve Özgürlük Cephesi, sosyal-şovenizmin çeşitli türlerinden ve "ulusalcılık" adı altında yeni bir faşist cereyanı örmekte olan ırkçılardan, Ortaçağ karanlığını emekçilerin dünyasına musallat eden dinci gericilerden uzak durur, devrimci ilişkilerini bu güçlerin dışındaki zeminlerde inşa eder.

Emek ve Özgürlük Cephesi, sokaklardadır, sokaklarda yaşayan, kaynağını ve meşruiyetini sokaklardan alan bir güçtür.

Emek ve Özgürlük Cephesi, kendi meşruluğunu halkın davasının meşruluğundan alır ve başka hiçbir icazete ihtiyaç duymaz, düzenin baskı yasaları ve sınırlı siyaset yapma kanalları ile kendisini sınırlamaz.

Emek ve Özgürlük Cephesi,
emekçi kitlelerin demokratik her kıpırdanışına pervasızca saldıran oligarşinin güçlerine karşı direnmeyi meşru bir hak olarak görür.

Emek ve Özgürlük Cephesi,
emperyalizme ve sömürü düzenine karşı mücadele etmek isteyen herkesi saflarına çağırıyor.

Emek ve Özgürlük Cephesi, özgürlük için, onurlu ve insanca bir yaşam için, bize kader gibi sunulan bugünkü yoksulluğun ve zulmün sona erdirilmesi için yola çıkmak isteyen herkesin yol arkadaşıdır.

Emek ve Özgürlük Cephesi,
işçileri, emekçileri, işsizleri, kadınları, gençleri, bütün ezilen halk yığınlarını saflarına çağırıyor.

Özgür ülke, İnsanca bir yaşam için
Emek ve Özgürlük Cephesi Saflarına!
« Son Düzenleme: 03 Eylül 2011, 23:53:24 Gönderen: Özgürlük »