Gönderen Konu: Ulusal Hareketler ve Ezen Ulus Şovenizmi  (Okunma sayısı 704 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Salih58

  • İleti: 19
Ulusal Hareketler ve Ezen Ulus Şovenizmi
« : 15 Nisan 2018, 03:00:50 »
Ulusal sorun, Komünistlerin özellikle üzerine eğilmesi( tabi ki sınıf mücadelesini geri plana itmemek ve gölgelememek kaydıyla), çeşitli milletlerden proleterler arasında ulusal bir düşmanlığın ortaya çıkışına izin vermeyecek şekilde çözüm üretilmesi gereken bir problemi ifade etmekle birlikte, aynı zamanda Türkiye'de ki solun şovenist yüzünü teşhir eden bir turnusol kağıdı işlevide göstermektedir.
Ulusal meselede Komünistlerin genel perspektifi, Lenin'de ifadesini bulan şekliyle ezilen ulusun yanında saf tutmak, onun iradesini tanımak ve ezen ile ezilen ulus arasındaki karşılıklı güven duygusunun korunumunu muhafaza etmek yönünde olmuştur.
Fakat kendisini Marksist sıfatı ile tanımlayan ama onun öngördüğü enternasyonal devrimci perspektifden yoksun olan, kendilerini ulusalcı ezberlerden ve bunun bilinçaltındaki yansımalarından kurtaramayan kesimler ise aksi bir tutum ve  bir tür ezen ulus şovenizmi ile ezilen ulusun iradesine tahakküm etme eğilimi göstermiştir.
Böylelikle de ulusal mesele, aynı zamanda ezen ulus şovenizmini teşhir eden bir mahiyet taşımıştır geçmişte ve günümüzde...
Tabi ki şoven sol bunu yaparken, ulusalcı söylemleri kullanamadığı için çeşitli mugalatalar üzerinden hareket ederek, meseleyi asıl bağlamından koparıp, farklı noktalara çekmeye çalışmıştır.
Bu farklı yorumlamaların odaklandığı temel kavram ise emperyalizm olmuş, soyut ve yüzeysel bir emperyalizm kavramı üzerinden bugünkü ulusal hareketlerin bu emperyalizmin enstrümanı, piyonu olmaktan ileri gidemeyeceği iddia edilmiştir.
Dolayısıyla Lenin'in UKKTH ilkesinin artık söz konusu olmadığı, 20. yüzyıla ait bir fenomen olduğu, bu sebeplede artık bunun savunusunun devrimci bir nitelik taşımadığı belirtilmiştir.
Öncelikle ulusal sorunların ve onun bir ürünü olan hareketlerin emperyalist rekabetten bağımsız oldukları, vuku buldukları coğrafyadaki emperyal çıkar çatışmalarından kendilerini soyutlayabildikleri tabi ki söylenemez.
Diğer yandan bu durum günümüze has bir durum olmayıp, Lenin'in UKKTH'nı savunurken de mevcut olan ve Lenin tarafından da gözlemlenen bir gerçekliktir.
Fakat bu durum şovenist solun iddia ettiği gibi meselenin tümüyle ulusal bir nitelikten yoksun olacağı, bütünüyle emperyalist bir paylaşımın ve rekabetin ürünü olacağı, bu sebeple de günümüzde ulusal hareketlerin mümkün olmadığı anlamına gelmemektedir.
Lenin, Junius Broşürü Üzerine'de şöyle der; ''Fransa, Britanya'ya karşı başkaldıran devletlerle bir dostluk anlaşması yapmıştır. Bunu Britanya'ya karşı duydukları düşmanlıktan ötürü, yani kendi emperyalist çıkarları uğruna yapmıştır. Fransız askerleri Amerikan kuvvetlerinin yanında Britanya'ya karşı savaşmıştır. Burada gördüğümüz şey bir ulusal kurtuluş savaşıdır. Bu savaşta emperyalist rekabet ikincil bir öğedir.''
Görüyoruz ki Amerika'da ki Kurtuluş Savaşı sırasında emperyalist Fransa, söz konusu ulusal harekete yardım etmiş, onu desteklemiş ve bu ulusal hareketin mensupları da emperyalist(!) Fransa ile işbirliği yapmakta bir beis görmemişlerdir.
Fakat bu durum Lenin'in gözünde söz konusu hareketin ulusal niteliği aleyhinde bir intiba yaratmamış ve Lenin tarafından bu hareketin tahlilinde onun ilerici olduğu gerçeğini değiştirmemiştir.
Lenin'in belirttiği gibi burada emperyalist rekabet ikincil bir plandadır ve asıl olan ulusal bir kurtuluş savaşıdır.
Ayrıca emperyal kamplar arasındaki bir çıkar çatışması, bu çıkar çatışması üzerinden hareket ederek kendi ulusal çıkarlarını muhafaza edebilme noktasında ezilen uluslara bir alan açtığı ve bununda meşru olduğu yine bizzat Lenin tarafından belirtilmiştir.
Dolayısıyla bir ulusal hareketin, emperyal bir paylaşım mücadelesinden yararlanma, bu mücadelenin açtığı hareket alanını kullanma politikası onun ulusal niteliğine halel getirmeyeceği gibi bu emperyal güçlerle kuracakları olası ilişkilerde onu, bu emperyal rekabette salt bir piyon haline düşürmeyecektir.
Bu sebeple de ezen ulus şovenistlerinin iddia ettiği gibi ulusal hareketler günümüzde imkansız olmadığı gibi UKKTH'da işlevselliğini kaybetmemiştir.
« Son Düzenleme: 15 Nisan 2018, 15:40:37 Gönderen: Salih58 »