Sosyalizm > Ulusal Sorun

Kürt sorunu ve "kuyrukçuluk"...

(1/2) > >>

gelenek:
Başlık rahatsız edici gelmemeli. Burada kuyrukçuluk KUH'un ( kürt ulusal hareketi) nin peşine takılıp, bir ulusal hareket perspektifiyle konuları değerlendirmek-yorumlamak ve sonra da buna sol'dan bir kılıf uydurmak anlamında kullanılmaktadır. Buna yedeklenmek de denilebilir ama kuyrukçuluk kendilerini solda görüklerini iddia edenlerin konumlanışlarıyla daha iyi örtüşüyor.

Sürekli vurgulama ihtiyacı duyuyorum ve bu konuda bir yanlış anlamaya meydan vermemek istiyorum. ( Ama ne yaparsan yap, istediğin özeni göster yine de yazdıklarımı okuyanlardan bir kısmının "ne istiyorsun bu kürtlerden" şeklindeki itirazlarıyla da karşılaşabiliyorum.)

Kürt ulusal hareketine kuyrukçuluk dediğimizde burada KUH'a yönelik hiç bir eleştiri yoktur. Bu ifadede yoktur. BUrada tartışılan konu, bir sosyalistin ( enternasyonal solcu'nun) eklemesini de yapayım, yine bir yığın gereksiz ifadeyle karşılaşmamak için) hiç bir şekildeherhangi bir ulusal hareketin ardına yedeklenme ve kayıtsız koşulsuz destekleme gibi bir sorumluluğu yoktur ve olamaz. Çokça tartıştık; enternasyonal evrensel bir toplumsal formasyona denk düştüğü gibi ve aynı zamanda işçi sınıfının zaman ve mekanla değişmeyen bir temel ilkesi ve temel bir sabitidir. Bu çerçevede bir sosyalistin her koşulda işçi sınıfının sınıfsal çıkarlarını savunacağı ve hiç bir koşulda da proleter çıkarların önüne bir başka sorunu koymayacağı, koyamayacağı anlamına gelir.Sosyalistler sola alan açmayan, sınıfsal mücadeleye katkı yapmayan, dahası daraltan vb. her harekete, bu ulusal bir hareket dahi olsa katkı koyamazlar, destek veremezler ve verecekleri destek de "negatif desteğin" ötesine geçemez.

Kürt sorunu bağlamında bunun açılımı, sosyalistlerin kürt halkının bu coğrafyada eşit yurttaşlık talebinin yanında olmaktır. Bu eşit yurttaşlık anadilde eğitimi de kapsadığı gibi, her türlü kültürel ve demokratik hakkı da kapsamalıdır. ( Kürt önderliğinin özellikle Türkiye bölmesi için savunageldikleri çerçeve de budur.)Bunun dışında, kürt önderliğinin bile reddettiği ayrı bir devlet, federasyon ve özerklik gibi yapılanmalar iki yoksul halkı birbirinden ayırabileceği ve aralarında duygusal kopuşlar yaratabileceği için reddedilmelidir.

Ayrıca sosyalistler kürt sorununu sadece bu boyutuyla da değerlendirmezler. Kürt sorunu sosyalistler için sadece ulusalcılık içeren bir sorun değil, onun da ötesinde ve onu da içeren bir emek sorunudur. Kürt sorunu ulusal haklar da içeren emek sorunuduır çünkü. Bir sosyalistin ve "evrensel solcuların" sorunu bu boyuttan çıkarıp, kuyrukçuluğa yönelmeleri ve sorunu KUH perspektifinden sadece ulusal ve demokratik haklar bütünü olarak görmeleri ve özellikle bölgemizde ABD emperyalizmin BOP kapsamında emperyalist planları varken (Veda'nın deyimiyle)utanmazlığın dik alasını yapmaktır.

Sosyalist olmanızın ne anlamı kalır ki bu durumda?
Zaten savunageldiklerinizi liberaller ve hatta şeriatçılar da savunuyor!

veda:
Kuyrukçuluk; Örgütsel ve İdeolojik bağımsızlığından bir siyasi hareketin vazgeçerek bir başka siyasi hareketin peşine takılmasıdır.
Baktığımızda bugün kürt özgürlük hareketini sözde değil özde savunan akımların hiç birisi ne örgütsel nede ideolojik bağımsızlığından vazgeçmiştir.

Ama Burjuvazinin izin verdiği ve sınırlarını belirlediği siyasal alanda politika yaparak hem örgütsel hemde ideolojik bağımsızlığını,onun bayrağına ve yurduna sahip çıkarak yitiren,ona teslim eden GERÇEK KUYRUKÇU SİYASİ AKIMLAR vardır.

Komünistler UKKTH nı koşulsuz ve mutlak ayrılma hakkınıda içerecek biçimde savunurlar(Belki bu 50 ci tekrar oldu,tabi anlatana kadar 100 de olabilir :) )
Bunun nedeni, burjuvazi tarafından yaratılan etnik ayırımcılık temelli güvensizliğin ortadan kaldırılması ve her iki ulus proleterlerinin birliğinin sağlanmasıdır.

Demek ki biz Enternasyonalist Solcular olayı EMEK eksenli görüyoruz.
Ve Emekçilerin kendi kaderlerinin tayin hakkının önünün açılmasının ancak kürt halkının kendi kaderini belirleme hakkını kazanması ile olası olacağını söylüyoruz.

veda

Ekim:
UKKTH'nı  ,  zaman aşımına uğradı şeklinde yorumlayan "komünistlere" bunları anlatamazsınız veda arkadaş :)

Bu hakkı savunma ve kullanma bağlamında nasıl değerlendirdiğimiz anlatıldı ama algılanamadı .Yine yazalım ; ne demiştik:
....hakkı savunulmasında şartsızlık vardır ama kullanımında şuna dikkat edilir: Bizdeki örneğiyle Kürt halkı bu hakkı kullanırken kendi özgür iradesine dayanmalı ,bir diğeri ise genel anlamda proletaryanın çıkarlarına ters düşülmemesi.

Neymiş ,son tahlilde emek eksenliymiş !

yuksel:
önce sosyalizmi getirelim de ukkthya sıra sonra gelir. Habire debire ukkth hakkı tartışması yapmanın anlamı nedir zorlanıyorum. Eğer kürdistan türkiyeden ayrılmak istiyorsa bu bir politik taleptir bu talebi kime yapıyor t.c devletine t.c devletiyle savaşıyor ve bana göre kaybediyor. Liderinin alınması esir edilmesi bunlar hepsi tarafsız bir gözle bakarsak mağlubiyettir. Madem resmi kürdistan ayrılığında burjuva devlete kaybettiler o zaman artık bir yol ayrımına girecekler ya türkiye devletini sosyalistleştirme hedefi koyacaklar ya da başka bir biçimde hareket edip başka tür bir politik güç olacaklar Türkiye sosyalistlerinin pkknın peşinde dört dönme ona kendini sempatik gösterme zorunluluğu yoktur. UKKTH ilkesi ancak sosyalist bir ülkede uygulamaya konabileceğine göre baştan ayrı bir hareket oluşturmamalı ya da oluşturdularsa kazanmak zorundaydılar. Mağlup oldukları halde etrafta sanki kazananlarmış gibi türkiye sosyalistlerine tepeden bakmaya hiç mi hiç hakları yok 1980de türkiye sosyalistleri yenildi ve delikanlı gibi yenilgilerini kabul ettiler. Aynısını ayrılıkçı kürtler de yapmalıdır. Bu aşamada bölünme sosyalistlere hiçbir şey kazandırmaz en başta da kazandırmamıştı zaten önce türkiyede devrimi yapma hedefi olmalı sonra kürdistanı konuşuruz .  Somada ölen işçi rojovadan daha mı değersiz ?

veda:
Kimsenin bir şey kaybettiği yok Yüksel Arkadaş!
Tersine gelinen 30 yıla bakarsan  bu süreçten KÖH bayağıda bir kazançlı çıkmış.
Tabiki bu yeterli değil ve süreç farklı alanlarda devam ediyor.

Bu ülkede İşçi sınıfından ve emekçi kesimden bahsettiğin zaman bunun yarıya yakını Kürt.
O Kürtleri sınıf hareketi içersine katmadan bugün yerlerde sürünen sınıf hareketini ayağa kaldırman olanaksız.

Somada ölen işçi Rojavada ölenden dahamı değersizleşir diyerek iki halk arasında ayırımcılığı körükleyerek,niyetinden bağımsız olarak iki halk arasına yıllardır ayrılık tohumları eken egemenlerin değirmenine su taşıyorsun.

Bu tür söylemler iyi niyetli söylensede çok tehlikeli söylemler.
Dikkat etmek gerek!
veda

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git