SINIFLI TOPLUMLARDA ÇOCUK OLMAK > Çocuklarda Emek Sömürüsü

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MÜ DEDİNİZ !

(1/1)

Demir Karabaş:
DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN !

Levis Hine albümü dışındaki resimler, ileri demokrasinin olduğu yerdeki isimsiz çocuklarımızın ...


Lewis Hine - Çocuk İşçiler albümünden
Lewis Hine - Çocuk İşçiler albümünden
Lewis Hine - Çocuk İşçiler albümünden
Lewis Hine - Çocuk İşçiler albümünden
Lewis Hine - Çocuk İşçiler albümünden
Lewis Hine - Çocuk İşçiler albümünden
Lewis Hine - Çocuk İşçiler albümündenpolat:


Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil.
Onlar hayatın kendine duyduğu hasretin oğulları ve kızları.
Onlar sizinle gelirler ama sizden değil.
Sizinle birlikte olsalar da size ait değil.
Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi değil,
Çünkü kendi düşünceleri var onların.
Onların bedenlerini barındırabilirsiniz ama ruhlarını değil,
Çünkü ruhları geleceğin evinde yaşar; düşlerinizde bile gidemezsiniz oraya.
Onlar gibi olmaya çabalayabilirsiniz ama onları kendinize benzetmeye çalışmayın.
Çünkü geri geri gitmez yaşam, dün ile oyalanmaz.

HALiL CiBRAN

veda:
Çocuklar Komünisttir!

Çocuklar,mavi gözlü,kara gözlü çocuklar.
Mavi gözleriniz tıpkı Nazım'ın gözleri
Umut dolu,aydınlık bakıyor geleceğe
Ya siz!
Kara gözlü çocuklar
Sizlerde görüyorum,isyanı ve onun yaktığı ateşi!
Düşlerimiz,düşleriniz.
Düşlerimizi taşıyorsunuz yüreklerinizde.
O saf,arı yüreklerinizde bir yer de bana verin.
Beni de katın saflarınıza
Beraber gülelim
Beraber ağlayalım
Birlikte duyalım isyanı ve direnişi
Birlikte yürüyelim,karanlığın üzerine
Hep beraber uzanalım aydınlık geleceğe
Çocuk yüreklerimiz hiç susmasın
Benim de yüreğim cocuk
Çünkü ben bir KOMÜNİSTİM.

veda

Ekim:
Birleşmiş Milletler'in konuyla ilgili Evrensel Bildirgesine ( http://solplatform.biz/index.php/topic,632.0.html) bakıldığında söz konusu maddelerin nasıl da kağıt üzerinde kalmak üzere  imza altına alınıp ,tanındığını  görüyoruz.

Karşılıklı olarak birbirlerinden beslenen STK ve burjuva devlet erklerinin bu göstermelik günleri icat edip ,kutlamaya kalkmaları kapitalizmin ne denli iki yüzlü olduğunun göstergelerinden sadece bir tanesi.

BM'in kurucu üyelerinden olan Türkiye , 2015-2016 yılları için BM Güvenlik Konseyi’ne adaylığını koyarak dünyanın güven-
lik ve barışına çok kıymetli katkılarda bulunacağını beyan etmiş oluyor !!  Mu ?..Uluslararası Çalışma Örgütü'nün saptamasına göre Mali ve Senegal'den sonra üçüncü sırada geliyor çocuk emeğini sömürmede ve dolayısıyla çocuk canına kastta !

Çalışan çocukların büyük çoğunluğunun Kürt ve Roman olması da ayrıca düşünülmesi ve üstünde durulması gereken bir konu . İhmal edilen,asimilasyona uğratılarak yok edilmeye çalışılan halkların çocukları , tek erekleri ;ucuz emek karşılığı karlarına kar katmak olan burjuva sınıf tarafından sömürülüyor adeta canları alınıyor; temel çocuk haklarından dahi mahrum bırakılarak çocuk büyükler sınıfına dahil ediliyorlar.

Kişi başına düşen gelirin ,bilmem kaç bin dolar olduğu söylenen bu ülke çocukları devletin görevi olması gereken ücretsiz eğitim,sağlık haklarından faydalandırılmadıkları gibi çocukluklarını dahi yağlı vidalarla oynayarak geçiriyorlar.

Yoksulluk ve de çocuk işçiliğinin tek nedeni kapitalizm adındaki kara odaklanmış sistemdir. Barbarlığın dik alasını yaşatıyor sistem çocuklarımıza ...Çocuklarımızı satın alan sisteme karşı ; Rosa'nın seneler önceki söylemini tekrarlayalım:   YA SOSYALİZM ,YA BARBARLIK !

Hocamız,en büyük öğreticilerimizden biri olan  Marks ile de sonlandıralım :

Çocuk Emeği ve Kapitalizm

"Makine, adale gücünü vazgeçilmez bir öğe olmaktan çıkardığı ölçüde, adaleleri zayıf, vücut gelişmesi eksik, ama eklem ve organları kıvrak işçileri çalıştıran bir araç halini alır. Bu nedenle de kadın ve çocuk emeği, makine kullanan kapitalist için aranan ilk şey olmuştur. Emek ve emekçinin yerini alan bu güçlü araç, çok geçmeden, yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin işçi ailelerinin bütün üyelerini doğrudan doğruya sermayenin egemenliği altına sokarak; ücretli işçi sayısını artırmanın bir aracı olup çıkmıştır. Kapitalist hesabına yapılacak zorunlu iş, yalnız çocukların oyun alanlarına elatmakla kalmamış, aile çevresinde bireylerin kendileri için diledikleri gibi harcayabilecekleri zamana ve emeğe de elatmıştır... Makine, ayrıca, daha önce karşılıklı ilişkilerini saptamış olan işçi ile kapitalist arasındaki sözleşmede de baştan sona bir devrim yapar. Meta değişimini temel alan bizim ilk varsayımımız, kapitalist ile işçinin, serbest kişiler ve bağımsız meta sahipleri olarak karşı karşıya geldikleri, ve birisinin parayla üretim aracına, diğerinin ise emek-gücüne sahip olduğu idi. Ama şimdi kapitalist, çocukları ve reşit olmayan gençleri de satın almaktadır. Daha önce işçi, serbest bir kimse olarak şeklen sahip bulunduğu kendi emek-gücünü satardı, şimdi ise karısını ve çocuğunu satmaktadır. Artık o bir köle tüccarı olmuştur.Çocuk işçi aranırken verilen ilanlar çoğu zaman, eskiden Amerikan dergilerinde çıkan zenci köle aranırken verilen ilanlara biçim olarak pek benzer."(Marx,Kapital,Cilt-I,S.407-408)

Vurgun:Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git