Gönderen Konu: PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİNİN GÜNCELLİĞİ!  (Okunma sayısı 2373 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı veda

  • İleti: 3335
PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİNİN GÜNCELLİĞİ!
« : 15 Eylül 2014, 15:22:36 »
Neden Proleterya Enternasyonalizmi....!
Bu soruya yanıt verebilmek için,öncelikle "Proleterya Enternasyonalizmi" kavramından, ne anladığımızı ortaya koymamız gerekiyor!

III.Enternasyonal Belgelerinde, Enternasyonalin kuruluş amacı çok net ifade edilmiştir.

“Yeni Uluslararası İşçi Birliği, değişik ülkelerin proleterlerinin, kapitalizmi yıkma, proletarya diktatörlüğünü ve sınıfların tümden ortadan kaldırılmasına ve komünist toplumun ilk evresi olan sosyalizmin gerçekleştirilmesine yönelecek bir uluslararası Sovyetler Cumhuriyetini kurma hedefiyle girişecekleri ortak eylemleri örgütlemek için kurulmuştur.”(Komünist Enternasyonal Tüzüğü”, III. Enternasyonal Belgeleri, Belge Yay., Ekim 1979, s.25.)


Demek ki Enternasyonal, kapitalizmi yıkma ve Uluslararası Sovyetler Cumhuriyetini kurma hedefini amaç edinmiş, uluslararası işçi sınıfının, bu hedef doğrultusunda ki eylemlerini örgütleyen bir yapılanmadır.
Enternasyonali kabaca,  yerel programlarında üzerinde, ayrı bir programa sahip, Dünya Komünist Partisi olarakta tanımlayabiliriz.

Komünistlerin temel hedefi,yukarda belitilen hedeflerdir ve bu hedeflere ulaşabilmek içinde, bu hedeflerin gerçekleşmesine yönelik eylemleri düzenleyecek bir örgüte gereksinmeleri vardır!
Dahada somutlarsak Enternasyonal, kapitalizmi dünya çapında ortadan kaldırmaya yönelik, bir eylemlilik, bir kavga aracıdır.

Ne yazık ki bugün bu kavram, bazı politik yapılarca halkların kardeşliğine, ülke KP lerinin biribirleri ile dayanışma, biribirlerini kutlama mesajlarına indirgenerek, onun asıl amacı yok edilmiş, içi boşaltılmıştır.

Bu tanımlamadan sonra, günümüze geldiğimizde gördüğümüz!.
Üretimin küreselleşmesinin,  bugün devasa boyutlara vardığı, üretimin bugün mekandan bağımsız bir konuma geldiğidir.
Üretimin artan bu toplumsallığına karşın ,üretim araçları üzerindeki mülkiyet giderek daha az elde toplanmaktadır.

Emperyalizm dönemi öncesi mal ihracının yerini Emperyalizm Döneminde Sermaye İhracı almış, bugün Sanayi Taşımacılığı, Sermaye İhracının bir başka biçimi olarak karşımıza çıkmıştır.

Yaşanan bu nesnel durum, üretimin mekandan koparak dünya çapında toplumsallaşmasının vardığı boyut, pazarın hızla tek bir dünya pazarı haline dönüşmesi süreci ve mali sermayenin, tüm ulus devletlerin üzerinde egemen bir güç haline gelmesi, onun artık ülkesel bazda savaşarak yenilemiyeceğini bize göstermektedir.

Üretimin bu küreselleşmesi, beraberinde kapitalizme karşı savaşımın nesnel koşullarının dahada kuvvetlendiğini göstermektedir.
İşte bunun için, bu duruma uygun yeni stratejilerin geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Artık bir dünya sistemi haline gelmiş olan Emperyalizme karşı mücadele, tek tek ülkelerin ötesinde, tüm ezilenlerin yerelde ki mücadelelerini savsaklamadan, dünya çapında birlikte verecekleri mücadelenin nesnel zeminini oluşturmuştur.
Tamda bu noktada, Enternasyonalizmin önemi her zamankinden daha fazla,kendini hissettirmektedir.

Ne yazık ki, yukarda sıraladığımız nesnelliğe karşılık, işçi sınıfının mücadelesinin olmazsa olmazı olan örgütlülüğünün hem yerelde, özelliklede evrensel olarak aynı oranda güçlü olduğunu söylemek, hayal görmek olur.
Bu öznel olumsuzluğun giderilmesi, komünistlerin önünde duran en büyük görevdir.

Tabiki işçi sınıfı mücadelesine öncelikle kendi coğrafyasında başlıyacaktır.
Bunun içinde, bu mücadeleyi doğru perspektiflere oturtan, doğru teori ile donanmış bir Komünist Önderliğe, yani onun en büyük gücü olan, onun vazgeçilmez bir parçası olan, sınıf temeline oturtulmuş, yukardaki sıraladığımız nesnellikleri sınıf mücadelesi temelinde ele alan, Leninci partisine gereksinme vardır.

Bu parti,mülkiyetçilikten arınmış, kendi dükanımı,kendim açarım mantığından uzak, bu zorunluluğu hisseden, bu zorunluluğu bilincine çıkarmış komünistler tarafından kurulacaktır.

Komünistlerin bir diğer görevide bir taraftan yerelde kendi partisini oluştururken, diğer taraftanda uluslar arası mali sermayenin, tüm dünya üzerinde uyguladığı soygun ve sömürü mekanizmasına karşı kendi stratejisini oluşturan, buna uygun bir program ortaya koyan, işçi sınıfının evrensel çıkarları temelinde Komünist Enternasyonali yaşama geçirmek olmalıdır.

Komünist Enternasyonalin programı, yerel programların bileşimi değildir.
Bu program,yerelliklerin kendi aralarındaki karşılıklı nesnel bağımlılığınıda içeren, bir dünya sistemi haline gelmiş olan kapitalizmin ve onun siyasi sisteminin koşullarının ve eğilimlerinin irdelenmesi ile oluşturulacak uluslararası bir programdır.

Her iki görevde,biribirini öncellemeyen, bir arada yürütülmesi gereken görevlerdir.
Bu konuda referansımız Lenin olmalıdır.

Lenin tüm yaşamı boyunca, işçi sınıfının evrensel çıkarlarını yerel çıkarlarının önünde görmüştür.
Lenin o bitmez enerjisiyle, bir taraftan yerelde ki örgütlenmeyle uğraşırken, diğer taraftan zamanın kalan kısmını, 3 Enternasyonalin temelini oluşturan Zimmerwald solunu örgütlemek için kullanmıştır.

Komünistler, yerelde gerçekleşecek proleter devrimlerin zafere ulaşmasının temel koşulunun, Kapitalizmin,tüm dünyada ortadan kaldırılmasına bağlı olduğunu bilmek durumundadırlar.
İşte Lenin bu saptamadan hareketle, bir diğerini ihmal etmeden, yaşamının her saniyesini, her iki somut görevi yerine getirmek için harcamıştır.
veda
Yeryüzüne tohum gibi saçmışım ölülerimi, kimi odesada yatar, kimi prag\'da, istanbul\'da kimi.
En sevdiğim memleket yeryüzüdür, sıram gelince yeryüzüyle örtün üzerimi...NAZIM HİKMET

Çevrimdışı Bahadir91

  • İleti: 56
Ynt: PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİNİN GÜNCELLİĞİ!
« Yanıtla #1 : 19 Eylül 2014, 01:38:34 »
Peki bir ülkede ki proleterler, kendi sınırları içinde vuku bulan bir devrim ile üretim araçları ve siyasal iktidar üzerinde ki kontrolü ele geçirdiğinde nasıl bir politika izlemelidir?

Zira yazınızda da belirtildiği gibi örgütlülük ve mücadele düzeyi, yerel ile evrensel ölçek arasında her zaman aynı paralelliği taşımıyor. Fakat diğer yandan bir devrimin nihai sonuca ulaşması için küresel ölçekte eşgüdüm sağlanması ve böylelikle Kapitalizmin tamamı ile ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyorsunuz. Bunu biraz daha açabilirmisiniz...


Çevrimdışı veda

  • İleti: 3335
Ynt: PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİNİN GÜNCELLİĞİ!
« Yanıtla #2 : 19 Eylül 2014, 10:47:41 »
Baştan söyledik, işçi sınıfı öncelikle kendi yaşadığı topraklarda mücadelesini vererek siyasi erki ele alacak ve kendini egemen konuma, ulus konumuna sokacaktır.

Sonrası, bir taraftan Toplumsal devrimin tıkanmışlığının önünü açmak için,var olan  engelleri ortadan kaldıracak, Sosyalizme geçişin(Komünist Toplumun alt evresi) alt yapısını hazırlayacak, diğer taraftanda,Sosyalizmin ancak bir dünya sistemi olan Kapitalizmin, evrensel planda verilecek mücadele ile yıkılacağının bilincinde olarak buna uygun politikalar belirleyecek.

Dünyanın, küreselleşme sonucu iyicene küçüldüğü bir ülkede, ki bir öksürüğün bile bütün dünyada duyulduğu bir evrede, bu küreslleşmeye karşı,alternatif politikalar geliştirerek, bir başka dünyanında mümkün olabileceğini yığınlara gösterecek ve onların bu mücadelesinde, onların birlikte etkinliğini sağlayabilecek bir örgütlülüğü(Enternasyonal) işlevsel kılabilmek için mücadele edecek.

Bu konuda kimi Marksistler ,bu küreselleşmeden dolayı Kapitalizm için toplu bir çöküşü öngörüyorlar.
Bunu şimdiden kestirebilmek bana göre çok zor.

Ama şu bir gerçek ki, nasıl Ekim Devriminin olması tüm dünyada çalkantılar yarattı ve bazı Avrupa Ülkelerinde geçicide olsa işçi iktidarlarına yol açtıysa, geldiğimiz bu evrede yaşanacak bir DEVRİM, o zamandan çok daha fazla, çok daha şiddetli dünyayı sallayacak, belkide birden fazla ülkede devrimin ard arda olabilmesinin koşulları oluşacak.
veda

« Son Düzenleme: 19 Eylül 2014, 16:31:32 Gönderen: veda »
Yeryüzüne tohum gibi saçmışım ölülerimi, kimi odesada yatar, kimi prag\'da, istanbul\'da kimi.
En sevdiğim memleket yeryüzüdür, sıram gelince yeryüzüyle örtün üzerimi...NAZIM HİKMET

Çevrimdışı veda

  • İleti: 3335
Ynt: PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİNİN GÜNCELLİĞİ!
« Yanıtla #3 : 19 Eylül 2014, 16:40:36 »
Kapitalizmin tüm dünya üzerinden kaldırılması konusuna gelince!
Çünkü kapitalizm bir Dünya Sistemi haline gelmiştir.

Evrensel alanda gerek ideolojik,gerek ekonomik,gerekse siyasi olarak çok güçlüdür.

Tek tek ülkelerde olacak olası proleter devrimler,  Emperyalizmle bütünleşmiş buurjuvaziyi o ülkede yıksada, o burjuvazi bu dünya sisteminin bir parçası olduğu için, sistemin tümü ortadan kaldırılmadan, Komünist toplumun alt evresi Sosyalizme, yani Sınıfsız ve Devletsiz topluma, hiç bir ülke tek başına geçemez.

Özellikle Devletin sönümlenmesi,ancak ona gereksinim duyulmadığı süreçte gerçekleşir.
Hala dünyada, siyasi, ekonomik ve ideolojik olarak gücünü hissettiren bir Kapitalizm var olduğu sürece, Devlet sönümlenemez.
veda
Yeryüzüne tohum gibi saçmışım ölülerimi, kimi odesada yatar, kimi prag\'da, istanbul\'da kimi.
En sevdiğim memleket yeryüzüdür, sıram gelince yeryüzüyle örtün üzerimi...NAZIM HİKMET

Çevrimdışı Bahadir91

  • İleti: 56
Ynt: PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİNİN GÜNCELLİĞİ!
« Yanıtla #4 : 20 Eylül 2014, 02:51:39 »
Anlıyorum, açıklamanız için teşekkürler...

Peki bugünden Ekim Devrimi ve sonrasındaki süreci değerlendirdiğimizde, haklı olanın Troçki olduğunu söyleyebilirmiyiz? Yani tek ülkede Sosyalizmin mümkün olmadığı konusunda...


Çevrimdışı veda

  • İleti: 3335
Ynt: PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİNİN GÜNCELLİĞİ!
« Yanıtla #5 : 20 Eylül 2014, 11:28:52 »
Burada kimin haklılığından öte önemli olanın,  Tek Ülkede Sosyalizmin olmazlığının yaşanan Reel Sosyalizm süreci ile kanıtlanmış olmasıdır.
Reel Sosyalizm çöküşü sadece Sovyet Bloğunun çöküşü değildir.

O dönemde Sovyetleri,Sosyal Emperyalist,Revizyonist görenlerin başlarında bulunduğu ülkelerde de ÇÖKÜŞ yaşanmıştır.
Bu gerçek,  bu çöküşün sadece Sovyetlerin uyguladığı politikalara bağlı olmadığı anlamına gelir.

En başta Lenin olmak üzere, buna Stalin de dahildir, tüm bolşevik partisinin önder kadrolarının Tek Ülkede Sosyalizmin olmazlığından yana oldukları,ta ki Ekim Devrimine kadar bilinmektedir.

Ancak beklenen Avrupa Devriminin bir türlü gerçekleşmemesi,Ekim Devriminin yanlız kalması,yaşanan bu olumsuz nesnellik karşısında,pratik sana uymuyorsa,sen pratiğe uy mantığıyla,teoride revizyona yol açmiştır.

Stalinin bana göre en büyük hatası,o günkü verili koşullarda,pratiğin zorunlu  ortaya koyduğu bu olumsuz nesnelliğe karşı,Tek Ülkede de Sosyalizm Olabilir tezini,TEORİLEŞTİRMESİDİR.

Stalin bunu denemiş,ancak yaşam bu tezin olmazlığını bizlere,Reel Sosyalizm süreci ile göstermiştir.
veda
« Son Düzenleme: 20 Eylül 2014, 12:29:49 Gönderen: veda »
Yeryüzüne tohum gibi saçmışım ölülerimi, kimi odesada yatar, kimi prag\'da, istanbul\'da kimi.
En sevdiğim memleket yeryüzüdür, sıram gelince yeryüzüyle örtün üzerimi...NAZIM HİKMET