Gönderen Konu: KOMÜNİSTLERİN BİRLİĞİ  (Okunma sayısı 4120 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı veda

  • İleti: 3352
KOMÜNİSTLERİN BİRLİĞİ
« : 31 Ağustos 2011, 22:04:27 »
Dün olduğu gibi bugünde Marksist Hareket içersinde,Marksizmden sapmalar varlıklarını idame ettirmektedirler.
Reel Sosyalizm'in çöküşü sonrası bu sapmaların sayısında belirgin nitelikte artmalar yaşanmıştır.
Geçmişin anarşizan görüşleri,post modern sosa bulanarak,yaşanmışlığın ortaya koyduğu nesnel olumsuzluğun sağladığı "haklılığın" gölgesinde, yığınlara empoze edilerek,Marksizm konusunda yığınlarda bilinç bulanıklığı yaratılmıştır.
Öyleki Marks'ın değer teorisinin geçersizliği buna bağlı olarakta farklı dinamiklerin,işçi sınıfı yerine ikamesi gündeme getirilerek,Marksizm'in artık günü açıklamakta yetersizliği bile savlanmaya başlanmıştır.
Oysa değer teorisi olmadan KAPİTALİZMİN olmayacağı bir gerçektir.
Kapitalizm ve onu var eden Sermayenin varlığı,emeğin sömürüsüne dayanır.
Sömürünün kaynağı CANLI EMEKTİR!
Sermaye ancak,emeğin sömürüsü üzerinden kendini var eder olumlar.
Bu süreci belirleyen ise SINIFLARIN mücadelesidir.
Kapitalizmin işleyiş yasaları ancak Sınıf Mücadelesi alanında kendini var eder.
Tabiki bu mücadelede bir taraf EMEK ise,diğer tarafta onu ,üretim araçlarının özel mülkiyetine sahipliği ile tahakkümü altına alan,onu metalaştıran,onu ücretli emek haline getiren SERMAYEDİR.
Demek ki sermayeyi var eden ücretli emekse,onun yok edilme mücadelesi aynı zamanda,kendini onunla olumlayan sermayeninde yok edilmesini sağlar.
Komünistlerin sonul amacıda ücretli emeği ortadan kaldırmaktır.
Kendine ücretli emeğin kaldırılmasını hedeflemeyen ,salt onun iyileştirilmesini hedef alan her hareket REFORMİZM içersinde yer alır.
Emeğin yıkıcı rolünü yadsıyanların bu teorik sapmasının pratiğe yansıması kaçınılmazdır.
Pratikte ise izlenen yol,mücadele alanlarından birisi olan ve mutlaklaştırılmaması gereken LEGAL alanın,araç olmaktan çıkarılarak,amaç haline getirilmesi sonucu ,siyaseti burjuvazinin belirlediği alanda yürütenlerin düştüğü LEGALİZM batağıdır.
Diğer taraftan ise Sosyalizmi dar ulusal sınırlar içersinde algılayan,kökeni İkinci enternasyonale onun Sosyal Yurtsever-Sosyal Şoven düşüncelerine dayanan,Emperyalizm,Ulus Devletleri ortadan kaldırıyor gerekçesiyle,burjuvazinin ulus devletine sahip çıkan,burjuvazinin ulus devletinin salladığı beşikte sallanan,günümüzün Kautskyleri,Bernstainleri ortaya çıkarak,Milliyetçi sosa bulanmış bir Sosyalizm anlayışıyla,bir başka taraftan,bilinçleri bulandırmaya devam etmişlerdir.
İkinci Enternasyonal ve onun şürekası ile Komünistlerin kopuşu,birinci paylaşım savaşı sürecinde,İkinci Enternasyonal döneklerinin,bu savaşı bir erk savaşına dönüştürmeleri gerekirken,,Sosyal Yurtsever politikaları sonucu kendi ülke burjuvalarının yanında, bu savaşta yer almalarına denk düşer.
Bugünün bazılarınca sloganlaştırılan Emekçi Yurtseverliğinin isim babalarıda bu İkinci Enternasyonalciler ve onların önderi konumunda olan Kautskydir.
İşçi Sınıfına ters,işçi sınıfının bilincini bulandırıcı,burjuvazinin arpalığından aşırılan bu zehrin tek panzehiri vardır,o da ENTERNASYONALİZMDİR.
İşte Lenin o nedenle bu İkinci Enternasyonal döneklerine karşı 3 cü Enternasyonali ve onun nüvesi olan Zimmerwald Solunu örgütlemiştir.
Gelinen nokta öyle bir hal almıştırki,bugün teori,içindeki yanlışlıkların ayıklanmasının gerektiği çetin bir pratik haline gelmiştir.
Doğru teori olmadan,doğru pratiğin olamıyacağı genel bir doğrudur.
Teorinin sınanacağı ,doğruluğunun test edileceği tek alanda yaşamın şaşmaz pratiğidir.
Bu olumsuzluk,maddi yaşamda,sınıfla siyaset arasında olması gereken bağlarıda ortadan kaldırmış.
Sınıfla,siyaset arasındaki bağları kurması gereken sınıf hareketinin politik öncüsünün yokluğu,sınıf hareketinin yazgısını bir avuç sendika bürokratının ellerine bırakmıştır.
Ne yazık ki yaşamın pratiğinin işleyiş hızı,işçi sınıfının ve emekçilerin eylemliliğinin çok önünde seyretmektedir.
Eğer sınıfın öncüsü,sınıf hareketinin eylemliliği içersinde ortaya çıkacak ve var olacaksa,bu eylemliliği yükseltmek tüm komünistlerin görevi olmalıdır.
Politik Bir Sınıf Hareketinin yaratılması,tüm Komünistlerin önünde ivedi olarak gerçekleştirmesi gereken bir GÖREV olarak durmaktadır.
Bunun ilk adımıda KOMÜNİSTLERİN BİRLİĞİDİR!

veda
« Son Düzenleme: 02 Nisan 2014, 23:34:43 Gönderen: Solplatform5 »
Yeryüzüne tohum gibi saçmışım ölülerimi, kimi odesada yatar, kimi prag\'da, istanbul\'da kimi.
En sevdiğim memleket yeryüzüdür, sıram gelince yeryüzüyle örtün üzerimi...NAZIM HİKMET

Çevrimdışı Ekim

  • İleti: 1815
Ynt: Komünistlerin birliği
« Yanıtla #1 : 02 Nisan 2014, 23:34:04 »
Açık bir şekilde kapitalizmin,  Sovyetlere girmesi,  Emperyalizm ve gericilik için bir zafer  olmuş   ve bu noktadan sonra da   dünya üzerindeki faşist,ırkçı baskı ve söylemler artmış , düzenlerinin bekçileri militarizm , her yanda savaş çığlıkları atmış, atmakta ve halkları yok etmektedir.

Emperyal güçler ,   küresel anlamda sürekli revize edilen bir programla yani karşı-devrimci güçlerle emeğe saldırmakta,  sosyalizmin/komünizmin bayrağını yükseltme önünde engel olmaya  and içmiş vaziyette ezmeye,sömürmeye ,yok etmeye hızla devam ediyor.

Bu bağlamda , topyekün saldıran sermayeye karşı , kapitalizme karşı  Marksist-Leninist ilkeler altında birleşmekten başka yol var mıdır ?  Tek yolu ENTERNASYONALİZM'dir !

Biliyoruz ki ; komünistlerin en tehlikeli ideolojik düşmanı Revizyonizm  olup komünist hareketi  açık ihanetlerle dejenere etmiştir. Hayat;  revizyonizmin , komünist hareketin içinde burjuvaziyi temsil ettiğini kanıtlamıştır ; reel sosyalizmin çöküşünde olduğu gibi   !

Komünistlerin ;  M-L ve poletarya enternasyonalizmi  temelinde acilen birleşmeleri , burjuvazinin sosyal -demokrasi adı altındaki siyasetleriyle  nasıl bir aldatmaca içinde oldukları gerçeğini emekçilere ,sınıfa götürmek  , insanlığın  gelecekteki sosyalist /komünist bir toplum için   güveni yeniden inşa etmek birincil görevi olmalı  ...

Revizyonizmin ,  son tahlilde nasıl Sovyetleri yok ederek ,onu vahşi kapitalizmin kucağına  attığını ve hala kapitalizmin  -kendilerince- sosyalizmin  yenilgisini  kutlamaya devam ettiklerini  , bu bağlamda da bölünmüşlüklerin onların çanağına ekmek doğramak olduğunu görelim artık  !

Revizyonizme, oportünizme karşı mücadele oldukça uzun bir zaman alır ama asla bu tür yapılar kendiliğinden kaybolmaz ;ancak  komünistlerin  materyalist ve diyalektik analiz ve tartışma geleneği sonucunda ulaşılacak bir birliktelik ile özne-nesne gerçek anlamını bulacaktır !
 
Sonul amacımız ücretli emeği ortadan kaldırmaksa  sınıf hareketini yerden kaldıracak  doğru teoriyle biraraya gelmeli ,eskiye yapışıp kalınmamalı , gerçek bir komünist parti için ve sınıfa bölük - pörçük ,yalan-yanlış  gidip , kafa bulandırmamak adına komünistlerin birliği ivedilikle sağlanmalıdır.

Ne yeraltında; ne yeryüzünün doruklarında kendine yer bulamayan rengarenk bir kelebek süzülüyor odama. Gelip kırmızı bir karanfilin üstüne konuyor. Direnç aşılıyor, umudu, geleceği müjdeliyor, düşlerin gerçek olacağı günleri… Gelip tam yüreğimin üstüne konuyor.

Çevrimdışı veda

  • İleti: 3352
Ynt: KOMÜNİSTLERİN BİRLİĞİ
« Yanıtla #2 : 03 Nisan 2014, 21:55:42 »
İçinde yaşadığımız bu dönem,işçi sınıfının onu devrime taşıyacak,onu siyasi erke yöneltecek siyasi örgütünün,komünist partisinin yokluğunu her yönüyle bize hissettirmektedir.

Yaşamın bize dayattığı bu nesnel gerçeklik karşısında kendini komünist olarak niteleyen herkesin mülkiyetçilikten ve dükkancı zihniyetten uzak,komünist bir bilinçle bu meseleyi ele alması gerekir.

İşçi Sınıfını yok saymakla,İşçi Sınıfına hamaset sloganlarıyla yanaşmak,bir çubuğun iki ucu gibidir.

Özellikle sınıf hareketinin dibe vurduğu,işçi hareketlerinin azaldığı dönemlerde,işçi sınıfına olan güvensizlik ortaya konulur,işçi sınıfının artık devrimci özünü yitirdiği sık sık vaaz edilir.

İşçi Hareketlerinin belli bir ivme kazandığı dönemlerde ise sınıfa vurgu aşırı abartılır,sınıf bilinci olmayan bir işçinin hiç olduğu göz ardı edilerek,işçi sınıfına hamaset dolu methiyeler düzülür.
Marksizmden bir sapma olarak nitelenen bu durumun literatürdeki adı Uvriyerizmdir.(İşçi Dalkavukluğu)

Kapitalizmi yıkarak,insanlığı sınıfsız ve devletsiz bir topluma taşıma politikliğine sahip tek devrimci sınıf İşçi Sınıfı'dır.
Ancak işçi sınıfı SINIF BİLİNCİNE sahipse,bu devrimci misyonunu yerine getirebilir.

İşçi Sınıfı'nın bu misyonu yerine getirmesi,sınıf bilincini edinmesi için bu temelde örgütlenmesi gerekir.

İşçi Sınıfının kendiliğinden ortaya koyacağı,grevler,eylemlilikler,onlara bu bilinci kazandırmaz.
Tabii ki;  her grev,her eylemlilik aynı zamanda işçi sınıfı için,sınıf mücadelesi sürecinde birer okuldur.
Ancak,  tüm bunlar işçi sınıfının en ileri unsurlarını bünyesinde barındıran,doğru teori ile donanmış sınıfın partisi olmadan yeterli değildir.

İşçi Sınıfı ancak,kendi devrimci örgütü,partisi ile devrimcileşir.
Yapmamız gereken,hamaset nutukları atmak değil,bir an evvel onun sınıf bilinci almasını sağlayacak,onu devrimcileştirecek Komünist Partisini inşa etmektir.

Komünist Partisinin inşaası tabii ki kolay değildir.
Ancak bu fikriyatın geleneği bu topraklarda vardır.

Önce Komünistlerin Birliği!
Bu sağlanmadan bu fikriyatı yaşama geçirmek ne yazık ki kendimizi aldatmak olacaktır.

Onun için sürekli aynı şeyi söylüyoruz.
YAŞASIN KOMÜNİSTLERİN BİRLİĞİ
« Son Düzenleme: 03 Nisan 2014, 22:19:14 Gönderen: veda »
Yeryüzüne tohum gibi saçmışım ölülerimi, kimi odesada yatar, kimi prag\'da, istanbul\'da kimi.
En sevdiğim memleket yeryüzüdür, sıram gelince yeryüzüyle örtün üzerimi...NAZIM HİKMET

Çevrimdışı düzensiz

  • İleti: 35
Ynt: KOMÜNİSTLERİN BİRLİĞİ
« Yanıtla #3 : 04 Nisan 2014, 03:33:31 »
Yazılan düşüncelere bir itirazım yok, son verileri sunacam...

"İşçi Sınıfı'nın bu misyonu yerine getirmesi,sınıf bilincini edinmesi için bu temelde örgütlenmesi gerekir."

İşçi Sınıfının kendiliğinden ortaya koyacağı,grevler, eylemlilikler, onlara bu bilinci kazandırmaz.
Tabii ki;  her grev,her eylemlilik aynı zamanda işçi sınıfı için,sınıf mücadelesi sürecinde birer okuldur.
Ancak,  tüm bunlar işçi sınıfının en ileri unsurlarını bünyesinde barındıran,doğru teori ile donanmış sınıfın partisi olmadan yeterli değildir.

"İşçi Sınıfı ancak,kendi devrimci örgütü,partisi ile devrimcileşir."

"Yapmamız gereken,hamaset nutukları atmak değil,bir an evvel onun sınıf bilinci almasını sağlayacak,onu devrimcileştirecek Komünist Partisini inşa etmektir."

işçi sınıfının yoğun olduğu sanayi ve maden bölgelerinden veriler:

Zonguldak:
chp%40 – akp %38
Diğerleri: hkp %0.1, tkp %0.0, ip %0.1, emep %0.0, ödp %0.0,

Karabük:
mhp %51, akp %42
Diğerleri: hkp, tkp, ip, emep, ödp %0.0

Kocaeli
Akp %50.6 chp %26,2 mhp %14,1
Diğerleri: hkp, tkp, ip, emep, ödp %0,0

Bursa:
Akp % 49,6 chp %28,7 mhp %15,3
Diğerleri: hkp, tkp, ip, emep, ödp %0,1


Not: bdp-hdp verilerini almadım.. kürt milliyetcisi???!
amacım gereksiz tartışma yaratmak değil.. veriler ve rakamlar, benim kişisel görüş yada düşünce rakamları değildir..ysk tarafından kesinleşmemiş seçim sonuçlarıdır...

kaynak: http://secim.haberler.com/2014/
« Son Düzenleme: 04 Nisan 2014, 03:36:42 Gönderen: düzensiz »

Çevrimdışı veda

  • İleti: 3352
Ynt: KOMÜNİSTLERİN BİRLİĞİ
« Yanıtla #4 : 04 Nisan 2014, 11:34:36 »
Merhaba Düzensiz Arkadaş
Ortaya koyduğun verilerle beni teyit ettiğin için teşekkür ederim.
Bir kez daha işçi sınıfının, partisi olmadan,siyasal bilinçle donanmadan,bir hiç olduğunu bizlere göstermiş oldun.
İşte bu nedenle bizde işçi sınıfının partisininin inşasının  ne denli elzem olduğunu vurguluyoruz.
O nedenle işçi sınıfını devrimcileştirenin partisi olduğunu vurguluyoruz.
Oy oranlarını verdiğin partiler işçi sınıfının öncü partileri değildir.
Bu partilerin işçi sınıfı ile uzak yakın ilgisi yoktur.
TKP,HKP ,İP,ÖDP  tüm bu partiler burjuvazinin izin verdiği,onun belirlediği alanlarda siyaset yapan,siyasetlerini burjuvazinin değerleri üzerinden kuran(vatan,yurt,bayrak)ulusalcı sularda kulaç atan partilerdir.
Bizim bahsettiğimiz parti,işçi sınıfının en kararlı unsurlarının yer aldığı,sınıfla siyaseti bütünleştiren,işçi sınıfının devrimci pratik eleştirel faaliyeti sürecinde ortaya çıkacak olan ENTERNASYONALİST KOMÜNİST PARTİDİR.
Yeryüzüne tohum gibi saçmışım ölülerimi, kimi odesada yatar, kimi prag\'da, istanbul\'da kimi.
En sevdiğim memleket yeryüzüdür, sıram gelince yeryüzüyle örtün üzerimi...NAZIM HİKMET

Çevrimdışı veda

  • İleti: 3352
Ynt: KOMÜNİSTLERİN BİRLİĞİ
« Yanıtla #5 : 15 Nisan 2014, 21:36:10 »
Bir süredir KOMÜNİSTLERİN BİRLİĞİ üzerine yazıyoruz.
Bu yazdıklarımızı da hem buradan hem de sosyal medya üzerinden paylaşıyoruz.

Ancak anlaşılan birilerinin ayağına basmışız ki ,içinde düşünce kırıntısı olmayan hakaret ve küfürlerle dolu saldırılarla da karşılaşıyoruz.

Mülkiyetçi zihniyetten kendini arındıramamış,kendi dükkanlarında mesut ve mutlu dükkan sahipleri doğal ki bu çağrılardan rahatsız olacaklar.

Ama biz doğru bildiğimizden şaşmayacak bugün belki de en çetin pratik olan KOMÜNİSTLERİN BİRLİĞİ üzerine yazmaya devam edeceğiz.

Bu ülkede sınıfla siyaseti bütünleştirecek,sınıf hareketini düştüğü yerden kaldıracak,sınıfın devrimci pratik eleştirel faaliyeti sürecinde ortaya çıkacak komünist partisini yaşama geçirmek için bir an evvel KOMÜNİSTLERİN BİRLİĞİNİ sağlamak,komünist bir sorumluluktur.
YAŞASIN KOMÜNİSTLERİN BİRLİĞİ.
veda
« Son Düzenleme: 15 Nisan 2014, 21:43:39 Gönderen: veda »
Yeryüzüne tohum gibi saçmışım ölülerimi, kimi odesada yatar, kimi prag\'da, istanbul\'da kimi.
En sevdiğim memleket yeryüzüdür, sıram gelince yeryüzüyle örtün üzerimi...NAZIM HİKMET

Çevrimdışı Ekim

  • İleti: 1815
Ynt: KOMÜNİSTLERİN BİRLİĞİ
« Yanıtla #6 : 15 Nisan 2014, 22:11:26 »
Kapitalizmin korkulu rüyası komünizmin  gerçekleşmesi ancak sisteme karşı örgütlü bir muhalefetle ve gerçekten büyük ölçekli bir plan ve tabii ki birliktelikle olanaklı hale gelecektir.

İşçi sınıfının öncü partisi tektir ; bu bağlamda da partinin görevi ayrımda inat etmek olmamalıdır !
Komünistlerin birliğinden ancak sistem ve yanlıları korkar ve böylesine yüce bir birliğin sağlanmaması için tüm güçleriyle karşı çıkarlar.

Ufkumuz komünizm ise neden BİRLEŞEMEMEK !

Tekrar edelim ; kapitalistler,liberaller , sosyal demokratlar , muhafazakarlar... bunlar ve benzerlerinin komünistlerin birliğinden korkmaları için kendilerince oldukça yeterli sebepleri vardır . Ya KOMÜNİSTLERİN  ...

Bu ufuk GERÇEKtir; ancak bu gerçekliğe inanmayanlar , bu ufku kaybedenler  KOMÜNİSTLERİN BİRLİĞİNİ ÇÜRÜMÜŞLÜKLE eş anlamlı dile getirirler. Bir çürümüşlük var ama NERDE ve KİMDE/KİMLERDE ? ... Ufuksuzlarda , palyatif çözümlere sığınıp ,benmerkezci, egolarının esiri olmuş olanlarda ... Bunlar komünist olamaz...

Marks bir asır önce ne demişti : "Herkesten yeteneğine göre ,herkese ihtiyacına göre " Tam da bu söylem bağlamında ivedilikle KOMÜNİSTLERİ BİRLİĞİ  sağlamalıdır ...Çünkü ;bu söylem , mücadelenin aciliyetini belirten   ,bireyciliğin lanetlendiği belki de biricik şiarımızdır ...
Ne yeraltında; ne yeryüzünün doruklarında kendine yer bulamayan rengarenk bir kelebek süzülüyor odama. Gelip kırmızı bir karanfilin üstüne konuyor. Direnç aşılıyor, umudu, geleceği müjdeliyor, düşlerin gerçek olacağı günleri… Gelip tam yüreğimin üstüne konuyor.

Çevrimdışı veda

  • İleti: 3352
Ynt: KOMÜNİSTLERİN BİRLİĞİ
« Yanıtla #7 : 06 Haziran 2014, 20:44:41 »
MARKS ünlü 11 ci Tezde "Filezoflar dünyayı anlamayı öğütler,oysa asıl olan değiştirmektir" derken pratiğin önemine vurgu yapmış,teori ile pratiğin birliğini ortaya koymuştur.

Dünyayı anlamamızı sağlayan teorinin tek başına dünyayı değiştirme gücü yoktur.
Teori ancak yığınlar tarafından benimsendiği zaman maddi bir güce dönüşür.
Maddi bir olgu da,ancak maddi bir güç tarafından değiştirilebilir.

İnsana aykırı toplumun ortadan kaldırılması,ancak insana aykırı faaliyetlerin son bulması ile olasıdır.
İnsanın kendi ürettiği faaliyeti insana geri dönmekte ve onun esareti altına almaktadır.
Faaliyeti yaratan özne,faaliyeti kontrol edememekte,faaliyet özneyi kontrol etmektedir.

Böylesine bir akıl dışılık,ister istemez akıl dışı bir toplumu ortaya çıkarmaktadır.
O nedenle Kapitalist Toplum,akla aykırı bir toplumdur.

Bu akla aykırı toplumun ortadan kaldırılması,aynı zaman da insana aykırı faaliyetlerin son bulması,insanın kendi faaliyetlerini kendisinin kontrol altına aldığı,onu denetimin de tuttuğu bir toplumu bizlere dayatmaktadır.

Tarih ancak o zaman gerçek tarih olacaktır.
İnsanlar kendi tarihlerini,geçmişten devr aldıkları veya halen verili koşulların dışında kendi keyfiliklerince yazacaklardır.
Tabi ki bu çok uzun bir tarihsel dönemi içerecektir.

İçinde bulunduğumuz bu çağ da,kapitalizm'in gerek fiziksel gerekse ekonomik olarak sınırlarına yaslanmış olması,insan yararını temel alan,savaşların,sömürünün olmadığı bir toplumu bizlere dayatmaktadır

Önümüzde ki en temel sorun,bir taraftan yaşanan nesnelliğin dayattığı Komünizm
Diğer taraftan bu nesnelliğe yanıt veremeyen sol öznelliktir.

Bu süreci sonlandıracak,bu süreci yürütecek özne,kendi sınıf karşıtını ortadan kaldırarak,kendisinide yok edecek politikliğe sahip proleteryadır.

Demek ki önemli ve asıl olan proleteryanın politikleşmesidir.
Proleteryanın politikleşmesi,komünist hareketle sınıfın bütünleşmesine bağlıdır.

Bunun yoluda siyaseti sınıfa taşıyacak bir Komünist Partisinin gerekliliğidir.
Burjuvazinin,ekonomik alan,siyaset alan ayırımını ortadan kaldıracak,siyaseti burjuvazinin belirlediği "siyaset alanının" dışına çıkaracak burjuva yasallığının dışın da,kendi yasallığını,kendinin oluşturduğu bir KOMÜNİST PARTİ.
Ama önce KOMÜNISTLERIN BİRLİĞİ
veda
Yeryüzüne tohum gibi saçmışım ölülerimi, kimi odesada yatar, kimi prag\'da, istanbul\'da kimi.
En sevdiğim memleket yeryüzüdür, sıram gelince yeryüzüyle örtün üzerimi...NAZIM HİKMET