Gönderen Konu: Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti Anayasası  (Okunma sayısı 2307 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi Ekim

  • İleti: 1815
Rus Sosyalist Federatif
Sovyet Cumhuriyeti AnayasasıSovyetlerin Beşinci Tüm-Rusya Kongresi
tarafından kabul edilmiştir.
10 Temmuz 1918

Sovyetlerin Üçüncü Tüm-Rusya Kongresi’nin Ocak 1918’de verdiği
onayla Emekçi ve Sömürülen Halkların Haklar Bildirgesi, Beşinci
Kongre tarafından onaylanan Sovyet Cumhuriyeti anayasası ile
birlikte Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti’nin tek
anayasasını oluşturur.
Bu anayasa, son halinin Merkez Komite Politbüronun yayın organı
Izvestia’da yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girer. Sovyet hükümetinin
tüm yerel organları tarafından basılmalı ve tüm Sovyet
kurumlarında sürekli olarak bulundurulmalıdır.
Beşinci Kongre Kamu Eğitimi Halk Komiserliği’ne Rus Cumhuriyeti’-
nin istisna gözetmeden tüm okullarında ve diğer eğitim kurumlarında,
bu anayasanın temel hükümleri, açıklamaları ve yorumlarıyla
birlikte öğretmeleri tavsiye edilir.

Birinci Kısım:
Emekçi ve Sömürülen Halkların Haklar Bildirgesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Madde 1. Rusya bu anayasanın kabulünden itibaren İşçi, Asker ve
Köylü Temsilcileri Sovyetlerinin oluşturduğu bir cumhuriyettir.
Merkezi ve yerel, tüm güç bu Sovyetlerin elindedir.

Madde 2. Rus Sovyet Cumhuriyeti, özgür ulusların özgür birlikteliği
ilkesiyle, ulusal Sovyet cumhuriyetlerinin bir federasyonu olarak
kurulur.

İkinci Kısım:
Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti
Anayasasının Genel Hükümleri
BEŞİNCİ BÖLÜM

Madde 9. Şu anda içinde bulunduğumuz geçiş dönemi için hazırlanan
Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti’nin anayasasının
ana amacı, güçlü Tüm-Rusya Sovyet hükümeti şekli altında, şehir
ve köy proleteryasının ve en fakir köylülüğün diktatörlüğünü
kurmaktır. Burjuvaziyi tamamen ezme görüşüyle bu diktatörlük,
insanın insan tarafından sömürülmesini yok edecek ve altında ne
sınıfların ne de devletin var olacağı sosyalizmi kuracaktır.

Madde 10. Rus Cumhuriyeti, Rusya’da yaşayan bütün işçilerin
egemenliğinde özgür sosyalist bir toplumdur. Rus Sosyalist Federatif
Sovyet Cumhuriyetleri Federasyonunda egemenlik şehirlerde
ve köylerde kendi Sovyetlerinin çatısı altında birleşmiş bütün
işçilerdedir.

Madde 11. Farklı hayat tarzı ve ulusal kompozisyona sahip olan
belirli bölgelerin sovyetleri özerk bir bölgesel birlik etrafında
birleşebilirler; ve bu birliğin başında, oluşabilecek tüm bölgesel
birliklerin başında olacağı gibi, Sovyetlerin bölgesel kongreleri ve
bu kongrelerin idari kolları yer alır.
Bu özerk bölgesel birlikler, federal bir temelde, Rus Sosyalist Federatif
Sovyet Cumhuriyeti’nin bileşen parçaları olurlar.

Madde 12. Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti’nde mutlak
egemenlik Sovyetlerin Tüm-Rusya Kongresi tarafından, kongreler
arasında ise Tüm-Rusya Merkez Yürütme Komitesi tarafından
uygulanır.

Madde 13. İşçilerin vicdani hürriyetlerini güvence altına almak
için kilise devletten ve okul kiliseden ayrılmış ve bütün vatandaşların
dini ve din karşıtı fikirlerini yayma hürriyeti de güvence altına
alınmıştır.

Madde 14. Emekçilerin gerçek anlamda düşünce özgürlüğünü
güvence altına almak isteyen Rus Sosyalist Federatif Sovyet
Cumhuriyeti basının sermayeye bütün bağımlılığını ortadan kaldırır
ve elinde olan bütün teknik ve maddi olanakları, yayınlanacak yeni
gazeteler, broşürler, kitaplar ve basınla ilgili diğer bütün mater15
yalleri, proletaryanın ve fakir köylülerin emrine sunar ve bu materyallerin
ülkenin içinde engellenmeden dağıtılacağının güvencesini
verir.

Madde 15. Emekçi sınıfının gerçek anlamda gösteri yapma
özgürlüğünü güvence altına almak isteyen Rus Sosyalist Federatif
Sovyet Cumhuriyeti, Sovyet Cumhuriyeti’nin her vatandaşının hür
bir şekilde toplantı, gösteri ve miting vb. örgütleme hakkını tanır
ve bu eylemlerin toplanabileceği, kamusal gösterilere uygun bütün
binaları mobilyası, ısı ve ışık donanımıyla tamamlanmış olarak
proleteryanın ve fakir köylülerin emrine sunar.

Madde 16. Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti emekçilerin
gerçek anlamda örgütlenme özgürlüğünü güvence altına almak
için, mülk sahibi sınıfların ekonomik ve siyasi hükümranlığını sona
erdirerek burjuva toplumunda işçileri ve köylüleri örgütlenme ve
eylem özgürlüğünden alıkoyan tüm engelleri ortadan kaldırır;
işçilere ve en fakir köylülere kendi örgütlerini ve derneklerini
oluşturmaları için elinde olan bütün maddi ve lojistik yardımı
yapar.

Madde 17. Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti emekçilerin
bilgilenme hakkını güvence altına almak için işçilere ve en yoksul
köylülere tam, kesintisiz ve bedava eğitim sağlamayı bir hedef
olarak önüne koyar.

Madde 18. Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti emeğin,
cumhuriyetin bütün vatandaşlarının temel bir sorumluluğu olduğunu
açıklar ve şu şiarı kayıt altına alır: “Çalışmayana ekmek yok.”

Madde 19. Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti işçilerin ve
köylülerinin şanlı devriminin kazanımlarını korumak için, sosyalist
anavatanın korunmasının tüm vatandaşların sorumluluğunu olduğunu
duyurur ve herkes için askerlik hizmeti getirir. Devrimin
silahlı korunması gibi onurlu bir görev yalnızca işçilerin payına
düşen bir görevdir; işçi olmayanlar orduda başka görevler ifa
etmeye zorunludurlar.

Madde 20. Emekçilerin bütün halklarının kardeş olması ilkesiyle
hareket eden Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti, Rus
Cumhuriyetlerinin sınırları içinde yaşayan, buraya çalışma amacıyla
gelmiş, işçi sınıfına ya da başkalarının emeği ile geçinmeyen
köylülüğe ait olan bütün yabancıların bir Rus vatandaşıyla aynı
siyasi haklara sahip olmasını güvence altına alır ve bölgesel
Sovyetlere bu yukarıda geçen vasıflara sahip yabancıları, hantal
formalitelere yer vermeksizin, vatandaşlık işlemlerine tabi tutma
yetkisi verir.

Madde 21. Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti, politik ve
dini suçlar sebebiyle ülkelerinde zulüm gören yabancı ülke
vatandaşlarına iltica hakkı tanır.

Madde 22. Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti bütün
vatandaşların haklarının eşitliğini, bu vatandaşların ırkını veya
milliyetini gözetmeksizin güvence altına alır; vatandaşları arasında
bu temelde üstünlüklerin ve ayrıcalıkların oluşturulmasının veya
anlayışla karşılanmasının; veya ulusal azınlıklara karşı herhangi bir
baskı uygulanmasının veya eşitlik hakkının kısıtlanmasının,
Cumhuriyetin temel yasalarının bir ihlali anlamına geleceğini kayıt
altına alır.

Madde 23. İşçi sınıfının bütünsel çıkarlarını gözeten Rus Sosyalist
Federatif Sovyet Cumhuriyeti, haklarını ve hürriyetlerini sosyalist
devrimine hasar vermek amacıyla kullanan birey ve grupların bu
hak ve hürriyetlerini ellerinden alır.
« Son Düzenleme: 21 Aralık 2012, 03:12:19 Gönderen: atsp »
Ne yeraltında; ne yeryüzünün doruklarında kendine yer bulamayan rengarenk bir kelebek süzülüyor odama. Gelip kırmızı bir karanfilin üstüne konuyor. Direnç aşılıyor, umudu, geleceği müjdeliyor, düşlerin gerçek olacağı günleri… Gelip tam yüreğimin üstüne konuyor.