Gönderen Konu: 1918 SOVYET ANAYASASI  (Okunma sayısı 3291 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi Solplatform5

 • Sorumlu
 • Yönetici
 • *****
 • İleti: 353
1918 SOVYET ANAYASASI
« : 07 Nisan 2018, 23:49:03 »
1918-RUSYA SOSYALİST FEDERATİF SOVYET CUMHURİYETİ ANAYASASI

İşçi Sınıfının İlk Anayasası


Ocak 1918'de ,III.Tüm Rusya Sovyetler Kongresi tarafından onaylanan Emekçi ve Sömürülen Halkın Hakları Bildirgesi, V.Tüm Rusya Sovyetler Kongresi tarafından onaylanan Sovyet Cumhuriyeti'nin anayasası ile birlikte , Rusya Sosyalist Federatif  Sovyet Cumhuriyeti'nin tek temel kanununu oluşturur.

Bu anayasa (temel kanun) ,son haliyle Tüm Rusya Sovyetler Yürütme Komitesi'nin yayın organı İzvestiya'da yayımlandıktan  sonra yürürlüğe girer. Anayasa,Sovyet iktidarının tüm yerel organları tarafından çoğaltılmalı ve tüm Sovyet kurumlarında görünür bir şekilde bulundurulmalıdır.

V. Tüm Rusya Sovyetler Kongresi, Eğitim Halk Komiserliği'ni bu anayasanın istisna gözetmeksizin Rusya Cumhuriyeti'nin tüm okulları ve diğer eğitim kurumlarında temel hükümlerinin yanı sıra, detaylı bir şekilde açıklanması ve yorumlarıyla birlikte öğretilmesiyle görevlendirilir.


Birinci Kısım

EMEKÇİ ve SÖMÜRÜLEN HALKIN HAKLARI BİLDİRGESİ


Birinci Bölüm

1- Rusya; İşçi ,Asker ve Köylü Temsilcileri Sovyetleri'nin oluşturduğu bir cumhuriyettir. Merkezde ve yerellerde tüm iktidar bu sovyetlerin elindedir.

2- Rusya Sovyet Cumhuriyeti, özgür ulusların gönüllü birliği temelinde kurulmuş olan Ulusal Sovyet Cumhuriyetleri'nin federatif birliğidir.

İkinci Bölüm

3- Temel amacı insanın insan tarafından sömürülmesine ve toplumun sınıflara bölünmüşlüğüne tamamen son vermek, sömürücülerin acımasızca ezilmesi,toplumun sosyalist biçimde örgütlenmesi ve sosyalizmin tüm ülkelerde zaferi olan III.Tüm Rusya İşçi,Asker ve Köylü Sovyetleri Kongresi, bunlara ek olarak şunları da karara bağlar:

a) Toprakların toplumsallaştırılması amacıyla, toprakta özel mülkiyet kaldırılır. Topraklar, toplumun ortak malı olarak ilan edilerek emekçilere devredilir.Herhangi bir karşılık beklenmeden,eşit toprak kullanımı ilkesi doğrultusunda tüm emekçi halka dağıtılır.

b) Bütün ormanlar,yeraltı zenginlikleri,ulusal öneme haiz su kaynakları,canlı ve cansız tüm stoklar, tarımsal şirketler ve bunlara bağlı taşınır/taşınmaz tüm mallar halkın ortak malıdır.

c) Emekçilerin sömürücü sınıflar üzerindeki iktidarını güvence altına almak için ; fabrikaların,madenlerin,demiryollarının ve diğer üretim ve taşıma araçlarının tümüyle İşçi ve Köylü Sovyetleri Cumhuriyeti'nin mülkiyetine aktarılmasının ilk adımı olarak, İşçi Denetimi ve Yüksek Ekonoik Konsey hakkındaki Sovyet yasası karar altına alınır.

ç) III. Tüm Rusya Sovyetler Kongresi , çarlık rejimi,burjuvazi ve büyük toprak sahipleri tarafından yapılmış tüm kredi anlaşmalarının iptaline ilişkin  Sovyet yasasını ,uluslararası bankacılık ve finans kapitale vurulmuş ilk darbe olarak görür ve Sovyet Egemenliğinin ,işçilerin sermaye düzenine karşı uluslararası ayaklanması nihai zafere ulaşana kadar, bu yolda kararlılıkla ilerleyeceğini bildirir.

d) Tüm bankaların işçi köylü devletinin mülkiyetine geçirilmesini,emekçi kitlelerin kapitalizmin boyunduruğundan kurtulmasının şartlarından biri olarak onaylar.

e) Toplumun parazit tabakalarını ortadan kaldırmak ve ekonominin organizasyonu için genel emek hizmeti başlatılmasını onaylar.

f) Emekçilerin egemenliğinin güvenceye alınması ve sömürücülerin yeniden iktidara gelmesinin tümden engellenmesi için ; emekçilerin silahlanması ,işçilerin ve köylülerin sosyalist Kızıl Ordu'sunun kurulması,varlıklı sınıfların derhal ve tamamıyla silahsızlandırılması karar altına alınır.

Üçüncü Bölüm

4- İnsanlığı tarişhin en kanlı savaşıyla ,yeryüzünü kana bulayan finans kapital ve emperyalizmin boyunduruğundan kurtarma konusunda kesin kararlılığını bildiren III.Tüm Rusya Sovyet Kongresi,Sovyetler'in gizli antlaşmaları ifşa etme kararını onaylayarak,savaşmakta olan orduların işçileri ve köylüleri arasında ne pahasına olursa olsun en geniş kardeşliği örgütleme ve devrimci yöntemlerle emekçi halklar arasında ulusların kendi geleceğini özgürce belirleme hakkı temelinde,tazminatsız ve ilhaksız bir barış politikasını desteklemektedir.

5- Yine aynı amaçlarla,III.Tüm Rusya Sovyetler Kongresi, kendisini burjuva toplumun, birkaç seçilmiş ulusun sömürücülerinin refahı için ,Asya'da, genel olarak sömürgelerde ve küçük ülkelerdeki yüz milyonlarca işçinin köleleşmesi,barbarca politikasından kesin biçimde ayrıştırmaktadır.

6- III.Tüm Rusya Sovyetler Kongresi, Halk Komiserleri Konseyi'nin Finlandiya'da tam bağımsızlığın ilan edilmesi,İran'dan orduların çekilmesi ve Ermenistan'ın kendi kaderini tayin etmesi konusundaki politikalarını selamlamaktadır.


Dördüncü Bölüm

7- III.Tüm Rusya Sovyetler Kongresi,proletaryanın,sömürücüleriyle kesin bir mücadele içinde olduğu şu anda sömürücülerin hiç bir iktidar organında yer alamayacağını bildirir.İktidar-tamamen ve yalnızca-emekçi kitleler ile emekçilerin tam yetkili temsilcileri olan İşçi,Asker ve Köylü Temsicileri Sovyetleri'nde olmalıdır.                                                   

8- Aynı zamanda,Rusya'daki bütün uluslardan emekçi sınıflar arasında gerçekten özgür ve gönüllü,bu niteliğinden dolayı da kusursuz ve dayanıklı birliğini kurmayı amaçlayan III.Tüm Rusya Sovyetler Kongresi, kendisini yalnızca Rusya Sovyet Cumhuriyetleri Federasyonu'nun temel ilkelerini belirlemekle sınırlar.Ulusların, federal hükümette ve diğer federal sovyet kurumlarında yer alıp almayacaklarını,alacaklarsa hangi koşullarda yer alacaklarını,kendi sovyet kongrelerinde bağımsız bir şekilde belirlemelerini, her ulusun kendi işçi ve köylülerine bırakmaktadır.    « Son Düzenleme: 08 Nisan 2018, 00:09:43 Gönderen: Solplatform5 »

Çevrimiçi Solplatform5

 • Sorumlu
 • Yönetici
 • *****
 • İleti: 353
Ynt: 1918 SOVYET ANAYASASI
« Yanıtla #1 : 07 Nisan 2018, 23:49:27 »
İkinci Kısım

RUSYA SOSYALİST FEDERATİF SOVYET CUMHURİYETİ ANAYASASI'nın GENEL ESASLARI


Beşinci Bölüm

9-İçinde bulunduğumuz geçiş döneminde hazırlanan Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti Anayasası'nın temel amacı ,burjuvaziyi kesin biçimde ezmek,insanın insan üzerindeki sömürüsüne son vermek ve ne sınıf ayrımının ne de devlet iktidarının bulunmadığı sosyalizmi kurmak amacıyla ,kent ve kır proletaryasının ve yoksul köylülüğün güçlü bir Tüm Rusya Sovyet iktidarı biçiminde diktatörlüğünü kurmaktır.

10-Rusya Cumhuriyeti,Rusya'nın tüm emekçilerinden oluşan özgür sosyalist bir toplumdur. Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyetleri'nde bütün iktidar şehirlerde ve köylerde Sovyetler biçiminde örgütlenmiş işçilere dayanır.

11-Farklı hayat tarzı ve ulusal karaktere sahip olan bölgeler, başında Sovyetler'in bölge kongreleri ve bu kongrelerin idari organlarının yer aldığı özerk bölgesel sovyetlerde birleşebilirler.Bu özel bölgesel birlikler,federal bir temelde ,Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti'nin bileşeni olurlar.

12-Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti'nde en üst yönetim organı, Tüm Rusya Sovyetler Kongresi'dir.Bu yönetim yetkisi,kongreler arasındaki dönemde Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi tarafından icra edilir.

13-İşçilere gerçek bir vicdan özgürlüğü sağlamak amacıyla ; kilise devletten,okullar ise kiliseden ayrılmış ve bütün vatandaşlara dinsel ve din karşıtı propaganda yürütme özgürlüğü tanınmıştır.

14-Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti, emekçilere gerçek anlamda bir ifade özgürlüğü sağlamak için basının sermayeye bağımlılığını ortadan kaldırır.Elinde olan bütün teknik ve maddi imkanları,yayınlanacak yeni gazeteler,broşürler,kitaplar ve basınla ilgili diğer bütün materyalleri proletaryanın ve yoksul köylülerin emrine verip, bu materyallerin ülkenin içinde engellenmeden dağıtılmasını garanti altına alır.

15-Rusya Sosyalişst Federatif Sovyet Cumhuriyeti,emekçi sınıfın gerçek anlamda gösteri ve toplantı yapma özgürlüğünü güvence altına almak için ,Sovyet Cumhuriyeti'nin her vatandaşının hür bir şekilde toplantı,gösteri ve miting vb.organize etme hakkını tanır ve halka açık toplantılara uygun olan bütün binaları,mobilyası,ısı ve ışık donanımıyla tamamlanmış olarak proletaryanın ve yoksul köylünün emrine sunar.

16-Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti,emekçilerin örgütlenme özgürlüğünü gerçek anlamda güvence altına almak için ,mülk sahibi sınıfların ekonomik ve siyasi egemenliğini sona erdirir,bugüne kadar burjuva toplumda işçilerin ve yoksul köylülerin örgütlenme ve eylem özgürlüğünü kullanmasına engel olan bütün engelleri ortadan kaldırır,işçilere ve yoksul köylülere birleşmeleri ve örgütlenmeleri için maddi ve diğer destekleri sunar.

17-Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti,emekçilerin bilgiye etkin bir şekilde erişimini sağlamak için ,işçilere ve en yoksul köylülere tam,çok yönlü ve ücretsiz eğitim sağlamayı,önüne hedef olarak koyar.

18-Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti; emeği,cumhuriyetin tüm vataandaşlarının yükümlülüğü olarak kabul eder ve şu sloganı ilan eder:  "ÇALIŞMAYAN YİYEMEZ!"

19-Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti,Büyük İşçi-Köylü Devrimi'nin kazanımlarını güvenceye almak için sosyalist anavatanın korunmasının cumhuriyetin bütün vatandaşların sorumluluğu olduğunu duyurur ve genel askerlik hizmetini yürürlüğe koyar.Devrimi silahla savunmanın onuru yalnızca emekçilere aittir. Emekçiler dışında kalan unsurlar başka askeri görevlere atanırlar.

20-Bütün uluslardan emekçilerin dayanışma ilkesinden hareket eden Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti,Rusya Cumhuriyetlerinin sınırları içinde yaşayan,buraya çalışma amacıyla gelmiş işçilere ya da başkalarının emeği ile geçinmeyen köylülere,bütün yabancılara bir Rusya vatandaşının sahip olduğu tüm hakları tanır. Yerel sovyetlere,bu niteliklere sahip kişilere hiç bir hantal formalite olmadan( bürokratik formalite olmaksızın) vatandaşlık hakkı verme yetkisi tanır.

21-Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti,politik ve dini suçlar sebebiyle baskı gören herkese sığınma hakkı tanır.
22-Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti,bütün vatandaşlarına ırk ve milliyet ayrımı gözetmeksizin eşit haklar tanır. Bu temelde,vatandaşlar arasında üstünlük veya ayrıcalıklar oluşmasının,ulusal azınlıklara her hangi bir baskı uygulanmasının veya eşitlik haklarının kısıtlanmasının,cumhuriyet anayasasının ihlali anlamına geleceğini ilan eder.
23- Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti, işçi sınıfının bütünsel çıkarları doğrultusunda,haklarını sosyalist devrime zarar vermek amacıyla kullanan kişi ve grupların bu haklarını ellerinden alır.

Çevrimiçi Solplatform5

 • Sorumlu
 • Yönetici
 • *****
 • İleti: 353
Ynt: 1918 SOVYET ANAYASASI
« Yanıtla #2 : 07 Nisan 2018, 23:49:59 »
Üçüncü Kısım
SOVYET İKTİDARININ YAPISI
A.Merkezi Yönetimin Organizasyonu
Altıncı Bölüm
İşçi,köylü,Kızıl Ordu ve Kazak Temsilcileri Sovyetleri’nin Tüm Rusya Kongresi hakkında:
24-Tüm Rusya Sovyetler Kongresi, Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti’nin en üst yönetim organıdır.
25-Tüm Rusya Sovyetler Kongresi,şehirlerde 25 bin seçmene 1 vekil,Vilayet Sovyetleri Kongresi Temsilcileri ise 125 bin kişiye 1 vekil seçilmesi biçiminde oluşur.

Not 1(Şerh) : Vilayet Sovyetleri Kongresi’nin,Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi’nden önce gerçekleşmemesi durumunda, delegeler İlçe Sovyetleri Kongresi tarafından gönderilir.
Not 2(Şerh):Oblast Sovyetleri Kongresi’nin,Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi’nden hemen önce yapılması durumunda,son oblast kongre delegeleri temsilci olarak gönderilebilir.

26-Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi,Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi tarafından yılda en az iki kere toplanır.
27-Olağanüstü Tüm Rusya Sovyetler Kongresi,Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi’nin kendi inisiyatifiyle veya cumhuriyetin toplam nüfusunun en az 1/3’ünü temsil eden Sovyetler’in talebiyle toplanır.
28-Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi,Tüm Rusya Sovyetler Kongresi tarafından 200 kişiden fazla olmamak üzere seçilir.
29-Sovyetler Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi, Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi karşısında tam olarak sorumludur.
30-İki kongre arasında,cumhuriyetin en yüksek yönetim organı,Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi’dir.
Yedinci Bölüm
Sovyetler’in Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi hakkında :
31-Sovyetleri’in Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi,Rusya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nin en yüksek yasama,yürütme ve denetleme organıdır.
32-Sovyetleri’in Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi,işçi-köylü iktidarının ve ülkedeki tüm Sovyet iktidarının organlarının genel yönelimini belirler,mevzuat ve idare ile ilgili çalışmaları birleştirir ve koordine eder.Sovyet Anayasası’nın, Tüm rusya Sovyetler Kongresi ve Sovyet iktidarının merkezi organlarının kararlarının hayata geçirilmesini denetler.
33-Sovyetler’in Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi, Halk Komiserleri Konseyi veya diğer idari organlar tarafından çıkarılan kararnamelerive diğer teklifleri inceler ve hükme bağlar, keza kendi kararname ve emirlerini yayınlar.
34-Sovyetler’in Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi,faaliyetlerini ve genel politik durum ve özel konulara ilişkin bilgi veren raporunu sunduğu Tüm Rusya Sovyet Kongresi’ni toplar.

35-Sovyetler’in Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi,Rusya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti’nin genel yönetim işleri için ;Halk Komiserleri Konseyi’ni kurar ve ilgili bölümlerin yönetimi için Halk Komiserlikleri oluşturur.
36-Sovyetler’in Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi üyeleri ,Halk Komiserliklerinde çalışır veya Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi tarafından verilen görevleri yerine getirir.
Sekizinci Bölüm
Halk Komiserleri Konseyi Hakkında :
37-Halk Komiserleri Konseyi, Rusya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti’nin genel yönetim işlerinden sorumludur.
38-Bu görevi yerine getirmek için Halk Komiserleri Konseyi ; kararnameler,emirler ve talimatları yayınlar ve genel olarak devlet işlerinin doğru ve hzılı akışı için gerekli tüm önlemleri alır.
39-Halk Komiserleri Konseyi ,aldığı tüm kararları ve yönetmelikleri en kısa süre içersinde Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi’ne bildirir.
40-Sovyetlerin Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi, Halk Komiserleri Konseyi’nin uygulama ve kararlarını iptal etme veya askıya alma hakkına sahiptir.
 41-Genel anlamda politik açıdan büyük önem taşıyan Halk Komiserleri Konseyi uygulamaları ve kararları incelenmek ve onaylanmak üzere Sovyetlerin Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi’ne sunulur.
Not (Şerh):Acilen uygulanması gereken faaliyetler,doğrudan Halk Komiserleri Konseyi tarafından uygulanabilir.

42-Halk Komiserleri Konseyi’nin üyeleri,aşağıdaki Halk Komiseliklerinin başında bulunur.
43- Halk Komiserlikleri on yedi bölümden oluşmaktadır.(Orijinal metinde de 17 komiserlik olduğu yazılmıştır,ancak 18 komiserlik belirtilmiştir.)
Dışişleri,Askeri İşler,Denizcilik İşleri,İçişleri,Adalet,Emek,Sosyal Güvenlik,Eğitim,Posta ve Telgraf,illetler,Maliye,Ulaşırma,Tarım,ticaret ve Sanayi,Gıda,Devlet Kontrolü,Ulusal Ekonomi Yüksek Sovyeti,Sağlık.

44-Her Halk Komiserliği bünyesinde,onun yönetimi altında ,üyeleri Halk Komiseriği Sovyeti tarafından seçilen bir alt kurul oluşturulur.

45-Halk Komiseri,kendi Halk Komiserliği’nin yetki alanındaki tüm sorunlarla ilgili olarak,Halk Konyesi’nin bünyesinde kurulmuş olan konseye bildirerek kendi başına karar alabilir.Konsey üyeleri,ilgili Halk Komiseri kararıyla aynı fikirde değilse yönetimkurulukararını uygulanmasını askıya almaksızın Halk Komiserleri Konseyi’ne veya Sovyetlerin Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi yönetim Kurulu’na itirazda bulunabilir. Aynı itiraz hakkı ,konseyin tek tek üyelerine de tanınmıştır.
46-Halk Komiserleri Konseyi,Tüm Rusya Sovyet Kongresi ve Sovyetlerin Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi karşısında tam olarak soruludur.
47-Halk Komiserleri ve bünyelerinde kurulan Halk Komiserliği Kurulları,Halk Komiserleri Konseyi ve Sovyetler’in Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi karşısında tamamen sorumludur.
48-Halk Komiseri ünvanı,yalnızca Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti’nin genel işlerinden sorumlu olan Halk Komiserleri Konseyi üyelerine aittir ve Sovyet yönetiminin ne yerelde ne de merkezde başka yöneticilerine verilemez.

Dokuzuncu Bölüm

Tüm Rusya Sovyetler Kongresi ve Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi'nin yetki konuları hakkında:

49-Sovyetler’in Tüm Rusya Sovyetler Kongresi ve tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi,aşağıda belirtilen ulusal öneme haiz tüm konularda sorumludur:

a)Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti Anayasası'nın onaylanması,değiştirilmesi ve ekleme yapılması.

b)Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti'nin tüm dış ve iç politikalarının genel yönetimi.

c)Sınırların belirlenmesi ve  değiştirilmesi ile birlikte Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti topraklarının belirli bölümlerinden ya da bunlar üzerindeki haklardan feragat etmek.

ç)Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti'nin  parçası olan oblastların sınırlarının ve yetki alanlarının belirlenmesi ve aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü.

d)Sovyet Cumhuriyeti'nin yeni üyelerinin Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti'ne kabul edilmesi ve Rusya Federasyonu'ndan ayrılma kararlarının tanınması.

e)Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti topraklarında genel idari yapıların ve oluşturulan oblastların onaylanması.

f)Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti topraklarında ölçü,ağırlık ve para birimlerinin belirlenmesi veya değiştirilmesi.

g)Dış devletlerle ilişki,savaş ilanı ve barış imzalanması.

ğ)Kredi,gümrük ve ticaret sözleşmeleriyle mali sözleşmelerin imzalanması.

h)Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti topraklarında ,ulusal ekonominin ve alt birimlerinde temel ve genel palanın belirlenmesi.

ı)Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti bütçesinin onaylanması.

i)Ülke genelinde vergi ve benzer yükümlülüklerin belirlenmesi.

j)Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti  silahlı kuvvetlerinin temel birimlerinin oluşturulması.

k)Ülke genelinde yasama ,yargı,medemi ve ceza hukukunun vb. belirlenmesi.

l)Halk Komiserleri Konseyi üyelerinin tek tek ve bütün olarak atanması,görevden el çektirilmesi ve Halk Komiserleri Konseyi başkanını onaylama.

m)Rusya vatandaşlığına alınma,Rusya vatandaşlığından çıkarılma ve cumhuriyet topraklarındaki yabancıların haklarıyla ilgili genel hükümlerin yayınlanması.

n)Genel ve kısmi af yasası çıkarma.

50-Sıralanan bu konular dışında ,Tüm Rusya Sovyetler Kongresi ve Sovyetler'in Tüm Rusya Yürütme Komitesi (MYK),yetki alanlarını ilgilendiren tüm konulardan sorumludurlar.

51-Sadece Tüm Rusya Sovyetler Birliği Kongresi'nin yetkisinde olan konular şunlardır:

a)Sovyet Anayasası'nın temel ilkelerinin oluşturulması,yeni maddeler eklenmesi ve değiştirilmesi.

b)Barış antlaşmalarının onaylanması.

52-Sovyetlerin Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi , Madde 49'un "c" ve "g" bentlerinde belirtilen konulara ilişkin ancak Tüm Rusya Sovyet Kongresi'ni toplantıya çağırmanın mümkün olmadığı hallerde karar alabilir.


Çevrimiçi Solplatform5

 • Sorumlu
 • Yönetici
 • *****
 • İleti: 353
Ynt: 1918 SOVYET ANAYASASI
« Yanıtla #3 : 07 Nisan 2018, 23:50:32 »
B.Sovyet İktidarının Yerel Örgütleri
Onuncu Bölüm
Sovyet Kongreleri Hakkında:

53-Sovyet Kongreleri ,aşağıda belirtildiği biçimde gerçekleşir:

a)Oblastlar:Şehir ve ilçe sovyetleri kongrelerinden 25 bin kişiye 1 vekil olmak üzere,şehirlerde 5000 seçmene 1 vekil,fakat bütün oblastın vekil sayısı 500'ün üzerinde olamaz,eğer vilayet sovyetleri kongresi oblast sovyetleri kongresinden önce yapılıyorsa, vilayet sovyetleri kongresi temsilcileri aynı sayısal oran ölçüsünde oblast kongresine temsilci olarak gönderilir.

b)Vilayetler(Bölgeler): Şehir ve nahiye(volost) meclisi kongrelerinden temsilciler,10 bin kişiye 1 vekil olacak şekilde seçilir.Şehirlerde 2 bin seçmene 1 vekil,fakat tüm vilayetin temsilci sayısı 300'den fazla olamaz,ayrıca sovyetlerin ilçe kongresinin, vilayet kongresinden hemen önce gerçekleşmesi durumunda seçimler aynı usullerle nahiyeler yerine ,ilçeler tarafından yapılır.

c)İlçeler:1000 Vatandaşa 1 vekil olacak şekilde seçilmiş köy sovyetleri kongreleri temsilcilerinden,fakat tüm ilçenin temsilci sayısının toplamı 300'ü geçemez.

d)Nahiyeler: Tüm köy sovyetleri temsilcilerinden nahiyeye,her 10 sovyet üyesi için bir temsilci olacak şekilde seçilir.

Not 1(Şerh) :Şehir sovyeti temsiicileri,nüfusu 10 bini aşmayan ilçelerin sovyet kongrelerine katılır; nüfusu 1000'den az olan kırsal yerleşimler sovyetlerin ilçe kongresine vekil seçebilmek için birleşirler.

Not 2(Şerh):Üye sayısı 10'dan az olan köy sovyetleri ,nahiye sovyetleri kongresine 1'er temsilci gönderirler.


54-Sovyet kongreleri,Sovyet hükümetinin ilgili bölgelerindeki yürütme organları (yürütme komiteleri)tarafından veya ilgili bölgenin nüfusunun en az üçte birini temsil eden yerel sovyetlerin talebi üzerine toplanır.Her şart altında oblastlarda yılda en az iki kere,vilayetlerde ve ilçelerde üç ayda bir,nahiyelerde de ayda bir bir kez toplanır.

55-Sovyet kongreleri(oblast,vilayet,ilçe,nahiye) kendi yürütme organlarını seçerler.Bu yürütme komitelerinin üye sayıları belirtilen sayının üzerinde olmamalıdır:Oblast ve vilayet 25,ilçe 20,nahiye 10. Yürütme komitesi,kendisinin seçen sovyet kongresi karşısında tamamen sorumludur.


56-Sovyet kongreleri,kendi yetki alanları altındaki bölgelerde (oblast,vilayet,ilçe,nahiye)en üst düzeyde yönetme yetkisine sahiptirler.İlgili bölgelerde iki kongre arasındaki bu yönetme yetkisi yürütme komitesinin elindedir.

Onbirinci Bölüm
Vekiller Sovyetleri Hakkında:

57-Vekiller sovyetlerinin oluşumu:

a)Şehirlerde ,nüfusun her 1000 kişisi için 1 vekil seçilir,fakat vekil sayısı 50'den az ve 1000'den fazla olamaz.

b)Kırsal yerleşimlerde (mezralarda,köylerde,kasabalarda ve nüfusu 10 bin altında olan şehirlerde vb.) nüfusun her 100 kişisi için 1 vekil seçilir,fakat temsilcilerin sayısı 3'ten az, 50'den fazla olamaz.Temsilcilerin görev süresi 3 aydır.

Not(Şerh): Uygulanabilir olan yerlerdeyönetim meseleleri ilgili kırsal yerleşimin bütün seçmenlerin katıldığı genel kurullarda çözülür.


58-Çalışmaların devamını sağlamak için temsilciler meclisi kendi aralarından yürütme organı(yürütme komitesi) seçerler.Bu sayı, kırsal yerleşim birimlerinde 5 kişiden fazla,şehirlerde her 50 üye için 1 kişi,fakat bu sayı 3'ten az,15'ten fazla olamaz(Petersburg,Moskova için üst sınır 40'tır.),yürütme komitesi onu seçen meclise karşı tamamen sorumludur.

59-Temsilciler meclisi,yürütme komitesinin takdirine bağlı olarak veya konsey üyelerinin en az yarısının talebi üzerine,şehirlerde haftada en az bir kere,kırsal bölgelerde ise haftada en az iki kere toplanır.

60-Meclis yetkisi altındaki bölgelerde,57.maddenin not(şerh) bölümündeki koşulların bulunması halinde ,en yüksek yönetim organı seçmenler genel kuruludur.

Onikinci Bölüm
Sovyet İktidarının Yerellerdeki Yönetim Organları Hakkında:

61-Sovyet iktidarının oblast ,vilayet,ilçe ve nahiye organları,ayrıca temsilci meclisleri şu faaliyetlerle sorumludur.

a)Sovyet iktidarının üst organlarının tüm kararlarının hayat geçirilmesi;
b)İlgili bölgenin ekonomik ve kültürel bakımdan gelişmesi için gerekli tüm önlemleri almak;
c)İlgili bölge için önem taşıyan tüm yerel sorunların çözülmesi;
d)İlgili bölge dahilindeki tüm sovyet faaliyetlerinin birleştirilmesi;

62-Sovyetler kongreleri ve yürütme komiteleri,faaliyet alanları içindeki yerel sovyetleri denetleme hakkına sahiptir.(Oblastalar kendi bölgeleri içindeki tüm sovyetleri;vilayetler,ilgili vilayet içindeki tüm sovyetleri;sovyetlerin ilçe kongrelerinin dahil olmadığı şehirler hariç olmak üzere vb.) ve sovyetelerin bölge ve il kongreleriyle bunların yürütme komiteleri,bölgede faaliyet gösteren sovyetlerin kararlarını,merkezi Sovyet iktidarına derhal bildirmek koşuluyla,iptal etme yetkisine sahiptir.

63-Sovyet hükümeti ,organlarına verilen görevleri yerine getirmek için sovyetler (kent ve kır) ve yürütme komitesi bünyesinde(oblastlar, vilayetler,ilçeler ve nahiyeler) birim başkanları tarafından idare edilen birimler oluşturulur.

Çevrimiçi Solplatform5

 • Sorumlu
 • Yönetici
 • *****
 • İleti: 353
Ynt: 1918 SOVYET ANAYASASI
« Yanıtla #4 : 07 Nisan 2018, 23:50:59 »
Dördüncü Kısım
SEÇME ve SEÇİLME HAKKI

Onüçüncü Bölüm


64-Sovyetlere ,seçme ve seçilme hakkı;din,milliyet,cinsiyet ve ikamet durumundan vb. bağımsız olarak, seçim günü itibariyle 18 yaşını doldurmuş aşağıda belirtilen Rusya Sosyalist Federatif cumhuriyeti vatandaşlarının hakkıdır:

a)Hayatını, üretken emek ve sosyal açıdan faydalı emek ile kazanan herkes, bunların yanı sıra üretken emeğin ilk koşulunu sağlayan ev işçileri,yani; sanayi,ticaret,tarım vb.çalışan her çeşit ve kategorideki işçiler ve memurlar,kar sağlamak için ücretli emek kullanmayan köylüler ve çiftçi kazakları;

b)Sovyet ordusu ve donanmasının askerleri;

c)Bu maddenin"a" ve "b" bentlerinde belirtilen nitelikleri taşıyan ve herhangi bir derecede çalışma yeteneğinin kaybetmiş vatandaşlar;

Not 1 (Şerh):Yerel sovyetler ,merkezi hükümetin onayı ile bu madede belirtilen yaş şartını düşürebilir.

Not 2 (Şerh):Henüz rusya vatandaşlığına sahip olmayan kişiler de ,madde 20 ile belirtilen şartları taşımaları halinde seçme ve seçilme hakkına sahiptirler.(İkinci kısım,beşinci bölüm)


65-Yukarıdaki kategorilerden birine ait olsalar bile ,aşağıda belirtilen kişiler seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar:

a)Kar sağlamak için ücretli emek kullanan kişiler.
 
b)Yaşamını faiz,işletme gelirleri,mülklerden(çiftlik,tarla,arsa) sağladığı kazançla, emeksiz gelirle sağlayan kimseler.                                     


c)Özel tüccarlar ve komisyoncular.

d)Kiliselerde ve diğer dini yapılarda görevli rahipler ve din adamları.

e)Eski polisin çalışanları ve ajanları,siyasi polis (Rusya İmparatorluk Ordusu bünyesinde devrimci gruplara karşı kurulmuş olan birim-1827/1917-) biriminde ve Ohranka'da (Çarlık döneminde ülke içinde ve dışında faaliyette bulunan,devrimcilere karşı kurulmuş gizli polis servisi Kamu Güvenliğinin ve Düzeninin Korunması Departmanı'nın kısa ismi-1881/1917) görev almış olanlar ve çarlık ailesine mensup olan kimseler.

f)Yasal kurumlarca kıl sağlığı yerinde olmadığı belgelenmiş kişiler ve velayet altındaki kişiler .

g)Yasa ve yargı kararıyla maddi ve yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymiş kimseler.

Ondördüncü  Bölüm
Seçimlerin Gerçekleştirilmesi Hakkında:

66-Seçimler ,yerleşikj teamüllere göre ,yerel sovyetler tarafından belirlenen günlerde gerçekleştirilir.

67-Seçimler,seçim komisyonu ve yerel sovyet temsilcisinin huzurunda gerçekleştirilir.

68-Sovyet hükümetinin temsilcisinin herhangi teknik bir sebeple seçimmahallinde bulunamaması halinde ,onun boşluğunu doldurmak amacıyla yerini seçim kurulu başkanı alır.

69-Seçimin gidişatı ve sonucuna ilkişkin seçim komisyonu v sovyet temsilcisi tarafından bir tutanak hazırlanarak imza altına alınır.

70-Seçimlerin gerçekleştirilmesine dair ayrıntılı prosedür ve ayrıca sendikaların ve diğer işçi örgütlerinin seçimlere katılımı yerel sovyetler tarafından ,Sovyetler'in Tüm Rusya Merkez  Komitesi'nin yönergesine göre belirlenir.

Onbeşinci Bölüm
Seçimlerin onaylanmave iptali iletemsilcilerin geri çağrılması hakkında :

71-Seçimlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili tüm malzemeler ilgili sovyete tescil edilir.

72-Sovyet, seçimleri denetlemek amacıyla yetkili bir komisyon atar.

73-Yetkili komisyon ,denetleme sonuçlarını sovyet'e rapor eder.

74-Tartışmnalı adaylarla ilgili onaylama kararını Sovyet verir.

75-Herhangi bir adayın onaylanmaması durumunda Sovyet, yeni seçimleri tayin eder.

76-Seçimlerin usulsüzlük nedeniyle iptali ile ilgili karar,Sovyet iktidarının daha üst bir organı tarafından verilir.

77-Sovyetler'in Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi ,sovyet seçimlerinin iptali konusundaki son başvuru merciidir.

78-Seçmenler,Temsilciler Sovyeti'ne gönderdikleri bir temsilciyi geri çağırma ve genel duruma göre yeni seçim yapma hakkına sahiptirler.

« Son Düzenleme: 07 Nisan 2018, 23:52:43 Gönderen: Solplatform5 »

Çevrimiçi Solplatform5

 • Sorumlu
 • Yönetici
 • *****
 • İleti: 353
Ynt: 1918 SOVYET ANAYASASI
« Yanıtla #5 : 07 Nisan 2018, 23:51:31 »
Beşinci Kısım
BÜTÇE HUKUKU HAKKINDA

Onaltıncı Bölüm

79-Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti'nin emekçi diktatörlüğünün bu geçiş dönemindeki mali politikasının temel amacı,burjuvazinin mülksüzleştirilmesi ve cumhuriyetin vatandaşları için zenginliğin üretimi ve bölüşümünde eşitliği konusunda gerekli koşulların hazırlanmasına katkıda bulunmaktır.

Bu amaçla,Sovyet hükümetinin organlarına, özel mülkiyet hakkını ortadan kaldırana kadar, Sovyet Cumhuriyeti'nin yerel ve ulusal ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tüm imkanları kullanmasına karar vermiştir.


80-Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti'nin devlet gelirleri ve harcamaları devlet bütçesinde birleşir.

81-Hangi gelir ve vergilerin merkezi devlet bütçesine,hangilerinin yerel sovyetlerin yönetimine verileceğini ve vergilerin kapsamını Tüm Rusya Sovyet Kongresi veya Sovyetler'in Tüm Rusya Merkezi Yürütme Komitesi belirler.

82-Sovyetler, yalnızca yerel ekonominin ihtiyaçları için vergi ve harçlar koyar.Ulusal ihtiyaçlar, devlet hazinesinden tahsil edilen fonlardan karşılanmaktadır.

83-Devlet bütçesinde bir kredi oluşturulmadan veya merkezi hükümetin özel bir kararı olmadan ,devlet hazzinesinden hiç bir harcama yapılamaz.

84-Ulusal öneme sahip ihtiyaçları karşılamaka amacıyla,yerel sovyetlere gerekli krediler halk komiserlikleri tarafından devler hazinesinden sağlanmaktadır.

85-Devlet hazinesinden sovyetlere verilen tüm kredilerin yanı sıra yerel ihtiyaçlar için onaylanan krediler, bütçe birimleri tarafından hazırlanan sözleşmede belirtilen maddeler için harcanır.Belirlenen bu amaçlar dışında kullanılması ,Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi ve Halk Komiserleri Konseyi'nin kararına tabidir.

86-Yerel sovyetler,altı aylık ve yıllık gelir ve yerel ihtiyaçlar için gider tahmini yaparlar. Köy,nahiye ve şehir sovyetlerinin hesaplamaları,sovyetlerin ilçe kongrelerine dahil olsalar da Sovyet iktidarının ilçe organlarının hesapları Sovyet hükümetinin vilayet ve oblast kongrelerinde  veya bunların yürütme komiteleri tarafından onaylanır.Sovyet iktidarının şehir,vilayet ve oblast organlarının gelir ve gider tahminleri,Sovyetler'in Tüm Rusya Merkezi Yürütme Komitesi ve Halk Komiserleri Konseyi tarafından onaylanır.

87-Giderlerin öngörülenden fazla olması ya da tahsis edilen bütçe payının yetersiz olması durumunda,ek krediler için Halk Komiserleri Konseyi'ne başvurulur.

88-Yerel fonların ilgili bölgeenin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması durumunda acil ihtiyaçları karşılamak için gerekli ödenekler ve krediler acil masrafları karşılamak için devlet hazinesinden yerel sovyetlere hibe ve kredi sağlanması,Sovyetler'in Tüm Rusya Merkezi Yürütme Komitesi ve Halk Komiserleri Konseyi tarafından karara bağlanır.

Altıncı Kısım
RUSYA SOSYALİST FEDERATİF SOVYET CUMHURİYETİ'nin ARMA ve BAYRAĞI

Onyedinci Bölüm

89-Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti arması, kırmızı fon ve altın renkli güneş ışıklarının üzerinde başaktan çelenkle çevrelenmiş ,sapları aşağı doğru çaprazlanmış orak ve çekiç ile aşağıdaki yazıtlardan oluşur:

a)Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti.

b)BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ BİRLEŞİN !

90-Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti'nin ticaret,donanma ve askeri bayrağı,kırmızı zemin(kızıl) üzerine sol üst köşeye,gönderin yanına yerleştirilen altın harflerle yazılmış RSFSC veya Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti yazısından oluşur. 10 Temmuz 1918

V.Tüm Rusya Sovyetler Kongresi ve Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi Başkanı: Y.M.Sverdlov

Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi Yönetim Kurulu Üyeleri:V.A.Avanesov,M:F:Vladimirski,A.Mitrofanov,F.Rozin,G.İ.Teodoroviç,L.S.Sosnovski,P.G.Smidoviç.

Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi Sekreteri:V.A. Avanesov

EZÇ
« Son Düzenleme: 08 Nisan 2018, 00:30:05 Gönderen: Solplatform5 »