Gönderen Konu: POLİTİK DEVRİM,TOPLUMSAL DEVRİM BÜTÜNSELLİĞİ!  (Okunma sayısı 462 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi veda

  • İleti: 3337
Toplumsal Devrim, Politik Devrim nedir ne değildir konusu sosyal medyada tartışılmakta!
Bugün sol içersin de,bu ilişkiyi hala  kavrayamayan bu nedenle de,toplumsal devrimi,politik devrim sonrası başlatan anlayışlar var.
Bu konu bu nedenle çok önemli!

Marks,Ekonomi Politik'in Eleştirisine Katkıda; "Gelişmelerinin belli bir aşamasında, toplumun maddi üretici güçleri, o zamana kadar içinde hareket ettikleri mevcut üretim ilişkilerine ya da, bunların hukuki ifadesinden başka bir şey olmayan, mülkiyet ilişkilerine ters düşerler. Üretici güçlerin gelişmesininbiçimleri olan bu ilişkiler, onların engelleri haline gelirler. O zaman bir toplumsal devrim çağı başlar." diyerek Toplumsal Devrimin ne zaman ve hangi koşullar sonucu başlıyacağına işaret eder.

Üretim ilişkilerinin,üretici güçlerin gelişimini engelediği an başlayan Toplumsal Devrim, gelişen üretici güçlere uygun yeni bir üretim ilişkisi, eskisinin yerini alana değin devam eder.

Tabiki bu süreç kendiliğinden  düz bir hat izlemez.
Bu süreç içersinde,üretici güçlerin gelişimine ayak bağı olan üretim ilişkilerinin hukuki ifadesi olan mülkiyet ilişkilerini, üretici güçlerin gelişimine uygun yeniden düzenlemek için iktidarın sınıfsal el değiştirişine gerek vardır.

Kısaca POLİTİK DEVRİM adını verdiğimiz,iktidarın sınıfsal el değiştirişi,aynı zamanda Toplumsal Devrim sürecinin bir moment anı,bir sıçrama tahtası olarak, yapacağı düzenlemelerle Toplumsal Devrimin önünü açar.
Kabaca Politik Devrimi, gerçekleşmesindeki  nesnelliği göz ardı etmeden, Toplumsal Devrimin ÖZNESİ olarak görebiliriz.

Bu nedenle Komünistler için, Politik Devrim, İKTİDAR olmak çok önemlidir.
Mülkiyet ilişkilerindeki bu düzenlemelere başlayabilmenin ön koşulu öncelikle İKTİDAR olmaktır.

Mülkiyetin eski sahiplerinin,yeniden o mülkiyeti ele geçirmelerini engellemenin koşulu da kendi sınıf egemenliğini, kendi sınıf diktatörlüğünü yani Proletarya Diktatörlüğünü kurmaktır.

Tüm dünya üzerinde bir dünya sistemi olan Kapitalizm ortadan kaldırılana değin , bu sınıf egemenliği ,sınıf diktatörlüğü sürmelidir.
Bu sınıf diktatörlüğü aynı zamanda dünyadaki tüm devletlerin ortadan kaldırılmasınında POLİTİK ŞİDDETİDİR. 

İşçi Sınıfı, partisi aracılığıyla siyasi erki Burjuvaziden alarak,kendi sınıf egemenliğini kurarak,bu egemenlik aracılığıyla(PD),Burjuvaziyi ekonomik,siyasal ve ideolojik olarak mülksüzleştirirerek ,üretici güçlerle,üretim ilişkileri arasındaki zorunlu uygunluk yasasının bozulmasıyla başlayan Toplumsal Devrim’in (bu yasanın bozulmasına neden olan mülkiyet ilişkilerini düzenleyerek) önünü açar.

Toplumsal Devrim’in tamamlanmasının,yani eski toplumsal formasyonun yerini üretici güçlerin gelişimine uygun yeni toplumsal formasyonun alması için,yeni toplumsal formasyonun üzerine oturacağı zeminin yaratılması zorunludur.

Eğer her toplumsal formasyon bir öncekinin bağrında doğuyor ve gelişiyorsa, Komünizmin maddi öncülleride bir önceki toplumsal formasyon yani Kapitalist toplum içersinde oluşur.

Tekrar Marks'a dönersek; "Bizim için komünizm kurulacak bir düzen, gerçeğin kendisini uydurması gereken bir ideal değildir. Biz, bugünkü durumu kaldırıp atan gerçek harekete komünizm diyoruz. Bu hareketin koşulları, şu anda varolan öncüllerden çıkar." (K. Marks, F. Engels, "Alman İdeolojisi")

"İşçi sınıfı Komünden mucizeler beklemiyordu. İşçi sınıfının kararnamelerle uygulamaya konulacak hazır ütopyaları yoktur. İşçi sınıfı, kendi kurtuluşuna yol bulmak için, mevcut toplumun kendi ekonomik gelişmesiyle karşı konulmazcasına yöneldiği o daha yüksek toplumsal biçime yol bulmak için uzun mücadelelerden, koşulları ve insanları baştan başa dönüştürecek bir dizi tarihsel süreçlerden geçmek zorunda olduğunu biliyor. İşçi sınıfının gerçekleştireceği idealleri yoktur, fakat, çökmekte olan eski burjuva toplumun kendi bağrında taşıdığı yeni toplum ögelerini özgürleştirme yükümlülüğü vardır."
(K. Marks, Fransa'da İç Savaş.)

İşte Marks'n bahsettiği, İŞÇİ SINIFININ  "eski burjuva toplumun kendi bağrında taşıdığı yeni toplum öğelerini özgürleştirme yükümlülüğünü " yerine getirmesini sağlayan POLİTİK DEVRİMDİR.

Tüm bunlardan sonra özetle şöyle diyebiliriz; Politik Devrim ,Toplumsal Devrime içkin, onun içersinde yer alan, onun gelişiminin önünü açan bir moment anı, bir sıçrama tahtasıdır.

Toplumsal Devrim ise, üretici güçlerle, üretim ilişkileri arasındaki zorunlu uygunluk yasasının bozulmasıyla başlayan, bu bozulmanın maddi koşulu olan mülkiyet ilişkilerini ortadan kaldırarak, üretici güçlerin gelişiminin önündeki engelin kalkmasını  sağlayan  POLİTİK DEVRİMİDE içersine alan, üretici güçlerin gelişimine uygun yeni üretim ilişkilerinin eskinin yerini almasıyla son bulan bir SÜREÇTİR.

veda 
Yeryüzüne tohum gibi saçmışım ölülerimi, kimi odesada yatar, kimi prag\'da, istanbul\'da kimi.
En sevdiğim memleket yeryüzüdür, sıram gelince yeryüzüyle örtün üzerimi...NAZIM HİKMET