Gönderen Konu: SOSYALİZM NEDİR NE DEĞİLDİR (1)  (Okunma sayısı 463 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı veda

  • İleti: 3337
SOSYALİZM NEDİR NE DEĞİLDİR (1)
« : 05 Ekim 2018, 07:07:36 »
Solun sorunlu alanlarından biride Sosyalizm kavramının kullanımı ile ilgilidir.
Tabiki bu durum, bu kavrama farklı anlamlar yükleyenlerin ideolojilerinden bağımsız değildir.

Sol içersinde Sosyalizm üç biçimde ifade edilir.
1)Politik Devrim sonrasından Komünist Topluma geçişe kadar olan süreç!( Geçiş Dönemini de içersine alıyor)...Sosyalizm=Geçiş Dönemi
2)Geçiş Döneminden bağımsız ,Komünist Toplumun ilk aşaması veya evresi olarak niteliyenler.Devlet yine Proletarya Diktatörlüğü
3)Geçiş Döneminden bağımsız,Komünist Toplumun ilk aşaması veya evresi olarak niteliyenler,Devlet ve Sınıflar kaldırılmış.

Aslında bu ayrımın dayandığı ideolojik temel,Enternasyonalist Sol ile Ulusalcı Sol arasındaki ayrımın da maddi dayanağını oluşturur.
Çünkü bu maddi dayanak,Tek Ülkede Sosyalizmin olup,olamıyacağıdır.

Tekrar başa dönelim.
Bir kere Sosyalizmi,GEÇİŞ DÖNEMİ olarak görenleri Lenin Macar İşçilerine Selam adlı yapıtında şöyle mahkum eder:

"Kapitalizmden sosyalizme geçiş oldukça uzun bir dönem ister, çünkü üretimin yeniden örgütlenmesi zor bir iştir, çünkü yaşamın bu alanında köklü değişmeler zaman ister ... Marx’ın, kapitalizmden sosyalizme geçiş dönemi olarak proletaryanın tüm bir proletarya diktatörlüğü döneminden söz etmesinin nedeni de budur."(Lenin-Macar İşçilerine Selam)

Görüldüğü gibi,"Marks'ta Kapitalizmden,Komünizme GEÇİŞ" Lenin de Kapitalizmden,Sosyalizme GEÇİŞTİR.
Demek ki Geçiş Dönemi,Sosyalizm öncesidir ve Sosyalizm Komünist Toplumun ilk evresi ya da aşamasıdır.
Bu nedenle de GEÇİŞ DÖNEMİ eşittir SOSYALİZM değildir. ,

Sosyalizmi ,Komünist Toplumun ilk aşaması veya evresi gören,ancak Devletin hala varlığını sürdürdüğünü söyleyenlere de bir yanıttır Lenin'in yukardaki sözleri,
Alıntıya bakıldığında,Lenin burada GEÇİŞ DÖNEMİNİ,Tüm bir PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ dönemi olarak görür.

Bu alıntılar çoğaltılabilir.
Örneğin Üçüncü Enternasyonal Tüzüğünde şöyle yazar:
"Yeni Uluslararası İşçi Birliği, değişik ülkelerin proleterlerinin, kapitalizmi yıkma, proletarya diktatörlüğünü ve sınıfların tümden ortadan kaldırılmasına ve komünist toplumun ilk evresi olan sosyalizmin gerçekleştirilmesine yönelecek bir uluslararası Sovyetler Cumhuriyetini kurma hedefiyle girişecekleri ortak eylemleri örgütlemek için kurulmuştur."Komünist Enternasyonal Tüzüğü, (III. Enternasyonal Belgeleri, Belge Yay., Ekim 1979,s 25

Görüldüğü gibi burada da Sosyalizm, Komünist Toplumun İLK EVRESİ olarak niteleniyor!

Yine Lenin;
"Onyıllar boyunca işçi hareketinin gelişimini ve sosyalist dünya devriminin büyümesini gözlemleyen sosyalizmin büyük kurucuları Marx ve Engels, kapitalizmden sosyalizme geçişin, uzun doğum sancılarını, uzun bir proletarya diktatörlüğü dönemini, tüm eski düzenin paramparça edilmesini, kapitalizmin tüm biçimlerinin acımasızca yok edilmesini, nihai zaferi kazanmak için çabalarını birleştirmek zorunda olan tüm ülkelerin işçilerinin ortak etkinliğini gerektirdiğini gayet açık gördüler.”
(Lenin, Seçme Eserler, cilt 7, İnter Yay., Haziran 1996, s.295)

Belkide en açık paragraf yukardaki.
Burada ne anlatılmak isteniyor acaba?

Önce hangi dönemden bahsediliyor ona bakalım!
Kapitalizmden,Sosyalizme geçiş derken geçiş dönemi kast ediliyor.
Ve bu döneme uzun bir PD döneminin denk düştüğü anlatılıyor.
Demek ki PD GEÇİŞ DÖNEMİNİN DEVLETİ.

Peki bu dönemde,yani Sosyalizme geçerken neler yapılacak???
Tüm eski düzen,paramparça edilecek;kapitalizmin tüm biçimleri acımasızca yok edilecek.

Ama Lenine göre bunlar da yeterli değil.
Peki bunların yapabilmek ve Sosyalizme geçebilmek,nasıl olacak???
TÜM ÜLKELERİN ORTAK ETKİNLİĞİ İLE!

Demek ki Sosyalizme,ancak tüm dünyada Kapitalizm ortadan kaldırıldıktan sonra geçilebilecek.
Alıntılara devam edelim;

"Dördüncü Dünya Kongresi bütün ülkelerdeki proleterlere, proleter devrimin hiçbir zaman tek bir ülkenin sınırları içerisinde zafere ulaşamayacağını hatırlatır; o yalnızca uluslararası biçimde, dünya devrimine gelişerek zafere ulaşabilir.” (Lenin Döneminde Komünist Enternasyonal - Belgeler, c.2, Maya Yay., Eylül 2002, s.390)


Pratiğin bize söylediği, bir dünya sistemi olan Kapitalizm ortadan kaldırılmadan,tek tek ülkelerde siyasal devrimler olsa da toplumsal devrimin tek tek ülkelerde başarılamıyacağı gerçeği.

Lenin de biliyordu bu işin ancak dünya çapında kotarılacağını.
Ama nesnellik onun da boynunu büktü.

O beklediği Avrupa Devrimi bir türlü gerçekleşmedi.
O saatten sonra, bu iş tek bir ülkede olmaz diyerek, binbir güçlükle işçi sınıfının aldığı siyasi erki yeniden karşıtına devretmesini söyleyemezdi.
Azimle ve kararla, bir taraftanda işçi sınıfının dünya devrimi yolunda,  enternasyonal görevlerini aksatmadan var gücüyle o an gelene kadar bu erki elde tutmak istedi.

Ancak ne yazık ki ardılları enternasyonal görevleri bir yana bırakarak onu ortadan kaldırarak,"barış içersinde bir arada yaşama" gibi Anti Marksist-Anti Leninist bir tezi kendilerine dayanak yaparak, Sosyalizm mücadelesini dar ulusal sınırlara kapattılar.

Üstelik bu zorunluluğu yine Marksizmle bağdaşmayan Tek Ülkede Sosyalizm gerçekleşir gibi bir tezle TEORİLEŞTİRDİLER.
Ama yaşamın şaşmaz pratiği, yaşamda bunu yadsıyarak, kendilerine gerekli yanıtı verdi.

DEVAM EDECEK

veda
Yeryüzüne tohum gibi saçmışım ölülerimi, kimi odesada yatar, kimi prag\'da, istanbul\'da kimi.
En sevdiğim memleket yeryüzüdür, sıram gelince yeryüzüyle örtün üzerimi...NAZIM HİKMET