Gönderen Konu: KOMÜNİST ENTERNASYONAL!  (Okunma sayısı 338 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi veda

  • İleti: 3153
KOMÜNİST ENTERNASYONAL!
« : 12 Aralık 2018, 13:35:49 »
Komünist Enternasyonal'in 100. kuruluş yıldönümü yaklaşıyor. Tarihsel deneyimler ışığında, dünya komünist hareketi için bu tür örgütlenme ve birlikteliklerin önemi ortada. Geçtiğimiz günlerde 20.'si yapılan Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantılarını bu açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu toplantıların aldığı kararların takibi, bileşenlerinin kendi ülkelerindeki pozisyonu vb. noktasında bağlayıcılığı ve belirleyiciliği konusunda neler söyleyebilirsiniz


Komünist Enternasyonal 1919’da çok özel dünya koşullarında ortaya çıkmıştı. Kapitalizme son darbeyi vurmak için güçleri birleştiren bir dünya partisiydi
Komünist Enternasyonal ya da 3. Enternasyonal. Ancak bir süre sonra dünya koşulları değişti ve Enternasyonal’in hedefleri de... 1943’te bu nedenle kapatıldı.
Şu anda yeni bir Enternasyonal’in karşılığı yok. Bugünkü toplantıların hiçbir bağlayıcılığı bulunmuyor. Kuşkusuz herkes birbirini dinliyor, birbirine yakın partiler işbirliğine gidiyor, hatta bunun daha ötesine geçiyor ama toplamda herkes bildiği yoldan gidiyor, doğrusu da bu.
Şimdilik kaydıyla…


Yukardaki söyleşi, Yunanistan da  2018 Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri toplantısına katılan Kemal Okuyanla yapılmış;
Kemal Okuyan'ın Enternasyonalizm konusunda ne düşündüğünü ortaya koyması açısından ilginç bir söyleşi.

Ancak şunu kolaylıkla söyliyebiliriz ki Okuyan cephesinde değişen hiç bir şey yok.
Reel Sosyalizm dönemine egemen olan Enternasyonalin feshine neden olan düşünceler, bugünde sürüyor..

Okuyan'ın düşüncelerine geçmeden seneye 100 yılı kutlanacak olan Komünist Enternasyonal'in ne olduğuna, neyi amaçladığına yakından  bakmakta yarar var.
III.Enternasyonal Belgelerinde,Enternasyonalin kuruluş amacı çok net cümlelerle ifade edilmiş.

“Yeni Uluslararası İşçi Birliği, değişik ülkelerin proleterlerinin, kapitalizmi yıkma, proletarya diktatörlüğünü ve sınıfların tümden ortadan kaldırılmasına ve komünist toplumun ilk evresi olan sosyalizmin gerçekleştirilmesine yönelecek bir uluslararası Sovyetler Cumhuriyetini kurma hedefiyle girişecekleri ortak eylemleri örgütlemek için kurulmuştur.”(Komünist Enternasyonal Tüzüğü”, III. Enternasyonal Belgeleri, Belge Yay., Ekim 1979, s.25.)


Bu amaca göre Enternasyonali kabaca;  yerel programların da üzerinde, ayrı bir programa sahip, Dünya Komünist Partisi olarak da tanımlayabiliriz.
Komünistlerin temel hedefi,yukarda belitilen hedeflerdir ve bu hedeflere ulaşabilmek içinde, bu hedeflerin gerçekleşmesine yönelik eylemleri düzenleyecek bir örgüte gereksinmeleri vardır!
Dahada somutlarsak Enternasyonal, kapitalizmi dünya çapında ortadan kaldırmaya yönelik, bir eylemlilik örgütü, bir mücadele aracıdır.

Ne yazık ki bugün bu kavram, bazı politik yapılarca halkların kardeşliğine,ülke KP lerinin biribirleri ile dayanışma, biribirlerini kutlama mesajlarına indirgenerek, onun asıl amacı yok edilmiş, içi boşaltılmıştır.

Yaşanan bu nesnel durum,üretimin mekandan koparak dünya çapında toplumsallaşmasının vardığı boyut ,pazarın hızla tek bir dünya pazarı haline dönüşmesi süreci ve mali sermayenin,tüm ulus devletlerin üzerinde egemen bir güç haline gelmesi,onun artık ülkesel bazda savaşarak yenilemiyecğini bize göstermektedir.
Çünkü SİSTEM bir DÜNYA SİSTEMİDİR!

Üretimin bu küreselleşmesi,beraberinde kapitalizme karşı savaşımın nesnel koşullarının dahada kuvvetlendiğini göstermektedir.
İşte bunun için,bu duruma uygun yeni stratejilerin geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Artık bir dünya sistemi haline gelmiş olan Emperyalizme karşı mücadele,tek tek ülkelerin ötesinde ,tüm ezilenlerin ,yerelde ki mücadelelerini savsaklamadan,dünya çapında birlikte verecekleri mücadelenin nesnel zeminini oluşturmuştur.
Tamda bu noktada,Enternasyonalizmin önemi her zamankinden daha fazla,kendini hissettirmektedir.

Bu söylediklerimiz yerellerde verilen mücadeleyi yadsıdığımız anlamına gelmez.
Tabi ki işçi sınıfı Marks'ın Komünist Manifesto da belirttiği gibi mücadeleye önce "kendi" ülkesinde başlayacak, siyasi erki karşıtından alarak kendini toplumda egemen konuma,ulus konumuna yükseltecektir.
Çünkü siyasal iktidar ULUS ÖLÇEKLİDİR.

Söylediğimiz bir taraftan ulus ölçekli siyasal iktidar eldesi için mücadele edilirken, aynı zaman da uluslararası alanda da bu mücadelenin tüm işçilerin ortak etkinliğini sağlayacak Enternasyonal Örgütlenme ile sürmesinin sağlanmasıdır.

Sn Okuyan Komünist Enternasyonal 1943 te kapatıldı derken nedeni üzerinde ayrıntıya girmemiş sadece dünya koşulları değişti demiş.
Oysa kapatılmayabilir ve değişen dünya koşullarına göre yeni stratejiler ortaya konabilirdi!
Dünya Koşulları değişse de ÖZ olarak Komünist Enternasyonal'in AMAÇ İLKESİNİN değiştiğini sanmıyoruz.

Üstelik değişen dünya koşulları, Kapitalizm'in içersine düştüğü içinden çıkılmaz yapısal kriz ve buna bağlı olarak ekonomik ve siyasal olarak kendini yeniden üretmekte çok zorlanması ve krizin evrensel olarak tüm ülkelerde kendini göstermesi Enternasyonal örgütlenmeye, bütün ülkelerin işçilerinin ortak etkinliğini sağlayacak bu örgütlenmeye her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunu bizlere göstermektedir.

Fransada ki Sarı Yelekliler kalkışması ve bunun Belçikaya, Almanyaya, Macaristana yayılması ve yakın bir gelecekte tüm dünyayı sarması çok uzak bir ihtimal değil.

Sn Okuyan Komünist Partiler yine bir araya geliyor ve işbirliğine gidiyorlar ama toplamda her kes kendi bildiği yoldan devam ediyor derken ve bunu olumlarken bir şeyi atlıyor.

Nasıl ki Ortak Akıl ve Ortak Akıl üretme, Kapitalizm için, sistemin yapısından kaynaklı OLASI değilse, Komünistler için Ortak Akıl ve Ortak Akıl üretme, yapıları gereği bir o kadar OLASIDIR.
veda 
Yeryüzüne tohum gibi saçmışım ölülerimi, kimi odesada yatar, kimi prag\'da, istanbul\'da kimi.
En sevdiğim memleket yeryüzüdür, sıram gelince yeryüzüyle örtün üzerimi...NAZIM HİKMET