Gönderen Konu: KOMÜNİST ENTERNASYONALİN 100 YILI YAKLAŞIRKEN!  (Okunma sayısı 297 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi veda

  • İleti: 3175
KOMÜNİST ENTERNASYONALİN 100 YILI YAKLAŞIRKEN!
« : 07 Şubat 2019, 17:50:06 »
Komünist Enternasyonal'in kuruluşunun 100 yıl anması yaklaşıyor.
DİP 10 Şubat Pazar Günü Ses Tiyatrosunda bu anma ile ilgili bir etkinlik düzenleyecek.
Yabancı konuklarında yer aldığı bu etkinliği izleyip sizlere bunu paylaşacağız.

Okuyan "TKP" si de bu konu ile ilgili Şubat Ayı içerisinde İstanbulda Avrupa Komünist Partileri'nin katılacağı bir toplantı düzenliyor.
Tabi Okuyan TKP si nin Enternasyonali Lağveden bir gelenekten gelmesi her ne kadar bir çelişki oluştursa da, bakıp göreceğiz!

Komünist Enternasyonalin kuruluşunun 100 yılı yaklaşırken bu konuda ne düşündüğümüzü, bizim anladığımız Enternasyonalin tanımının nasıl olması gerektiği konusunda bizde bir şeyler söyleyelim.

Bize göre öncelikle şu Enternasyonal tanımı üzerinde bir tartışma yapılmalı.
Herkes kendi doğrultusunda Enternasyonale bir tanım getiriyor.

Kimi Enternasyonali Halkların Kardeşliğine indirgiyor, kimi Dünyada ki Komünist Partiler'in yılda bir veya bir kaç kez bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundukları TOPLANTILAR olarak görüyor.

Oysa Enternasyonal'in ne olduğu Üçüncü Enternasyonalin(Komünist Enternasyonalin) kuruluş amacı Ustalarca çok net biçimde tanımlanmış;
III. Enternasyonal’in 1920 yılındaki kongresinde kabul edilen tüzüğün birinci maddesinde şöyle yazıyor;

“Yeni Uluslararası İşçi Birliği, değişik ülkelerin proleterlerinin, kapitalizmi yıkma, proletarya diktatörlüğünü ve sınıfların tümden ortadan kaldırılmasına ve komünist toplumun ilk evresi olan sosyalizmin gerçekleştirilmesine yönelecek bir uluslararası Sovyetler Cumhuriyetini kurma hedefiyle girişecekleri ortak eylemleri örgütlemek için kurulmuştur.”(Komünist Enternasyonal Tüzüğü”, III. Enternasyonal Belgeleri, Belge Yay., Ekim 1979, s.25.)

Demek ki Enternasyonal, kapitalizmi yıkma ve Uluslararası Sovyetler Cumhuriyetini kurma hedefini amaç edinmiş, uluslararası işçi sınıfının, bu hedef doğrultusunda ki  eylemlerini örgütleyen bir yapılanmadır.
Enternasyonali, kabaca ;  yerel programların da üzerinde, ayrı bir programa sahip, Dünya Komünist Partisi olarak da tanımlayabiliriz.

Komünistlerin temel hedefi, yukarda belitilen hedeflerdir ve bu hedeflere ulaşabilmek içinde, bu hedeflerin gerçekleşmesine yönelik eylemleri düzenleyecek bir örgüte gereksinmeleri vardır!
Dahada somutlarsak,Enternasyonal, kapitalizmi dünya çapında ortadan kaldırmaya yönelik, bir eylemlilik, bir mücadele aracıdır.

Lenin dünya üzerinden Kapitalizmi ortadan kaldırmak için TÜM ÜLKELERİN İŞÇİLERİNİN ORTAK ETKİNLİĞİ gerekir der.
İşte Enternasyonal, bu ortak etkinliği düzenleyen örgütlenmenin adıdır.

"Elbette, tek ülkede sosyalizmin zaferi olanaksızdır. Sovyet iktidarını destekleyen işçi ve köylülerimiz, şimdi dünya savaşının parçaladığı, fakat birleşmeye çabalayan o uluslararası ordunun bir parçasıdır, ve devrimimiz üzerine her haber, her küçük rapor, her ad, proletaryanın alkış tufanıyla selamlanıyor, çünkü Rusya’da ortak davanın, proletaryanın ayaklanması davasının, uluslararası sosyalist devrim davasının yürütüldüğünü biliyor.” (Seçme Eserler, c.7, s.295)

“Bolşeviklerin taktiği doğruydu, biricik enternasyonalist taktikti, çünkü dünya devriminden duyulan ödlekçe korkuya, dünya devrimine karşı beslenen küçük-burjuva inançsızlığa’, ‘kendi’ anavatanını (kendi burjuvazisinin anavatanını) savunma ve bundan başka her şeyin ‘içine tükürme’ biçimindeki darkafalı-milliyetçi isteğe değil, (…) Avrupa’da devrimci durum doğru değerlendirmesine dayanıyordu.” (Seçme Eserler, c.7, s.196)

“Sermayenin egemenliği enternasyonaldir. Bu nedenle tüm ülkelerin işçilerinin kurtuluş mücadelesi de ancak bu mücadele, işçilerin uluslararası sermayeye karşı ortak
mücadelesi olduğunda başarılı olabilir.”
(Seçme Eserler, c.1, s.467-8)

Yukarda alıntılara bakıldığında da Lenin'in Enternasyonalizme olan inancı, kararlılığı ve bağlılığı görülür.
Çünkü ; o , kurtuluşun ancak bir Dünya Devrimi ile kapitalizmi dünya üzerinden yok ederek gerçekleşeceğine inanmaktadır.

Kapitalizm'in tarihsel sınırlarına gelip dayandığı, yapısından kaynaklı kriz içerisinde kendini yeniden üretemediği, insanlığın YA SOSYALİZM YA BARBARLIK ikileminin öngününde olduğu bu koşullarda ne yazık ki Enternasyonal Örgütlenme kendine Komünistim diyen yapıların bir kaçının dışında etkinliklerde marş olarak söylenmesinin dışında hiç birinin kapsama alanı içerisine girmemektedir.

Aslında Lenin yukarıdaki alıntıda bunun nedenlerini açıkca ortaya koymuştur.
Nedir bu NEDENLER;

1)Dünya Devrimine duyulan ödlekçe korku.
2)Dünya devrimine karşı beslenen küçük-burjuva inançsızlık.
3)"Kendi" anavatanını savunma ve bundan başka her şeyin "içerisine tükürme" biçiminde ki dar kafalı milliyetçi istek.

Ne yazık ki solun geniş bir kesiminde mevcut bu NEDENLER!

Şimdi diyecekler ki siz Dünya Devrimini savunurken, Enternasyonali savunurken yerelde ki iktidar mücadelesini savsaklıyor, görmezden geliyorsunuz.
Oysa her zaman söylediğimiz SİYASİ İKTİDAR ulus ölçekli olduğu için Komünist Manifestoda da belirtildiği gibi işçi sınıfı önce kendi bulunduğu topraklarda iktidar mücadelesi verecektir.

Ama bu mücadeleyi verirken tek başına kurtuluşun olanaksız olduğunu, tüm dünyada, bir DÜNYA SİSTEMİ olan KAPİTALİZMİ ekonomik, siyasal ve ideolojik olarak mülksüzleştirmeden kurtuluşun gerçekleşmiyeceğini unutmaması gerekir.

Hemde Kapitalizm tam sona yaklaşmışken hemde tünelin ucundaki ışığa nesnel olarak bu denli yaklaşmışken!
veda
Yeryüzüne tohum gibi saçmışım ölülerimi, kimi odesada yatar, kimi prag\'da, istanbul\'da kimi.
En sevdiğim memleket yeryüzüdür, sıram gelince yeryüzüyle örtün üzerimi...NAZIM HİKMET