Gönderen Konu: İŞÇİ SINIFININ BİLİNCİNİ BULANDIRAN KAVRAM "YURTSEVERLİK"  (Okunma sayısı 169 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi veda

  • İleti: 3175
Lenin'in Komün Dersleri başlıklı makalesi, bugünlerde yine popularitesini devam ettiren YURTSEVERLİK konusunda, hala YURTSEVER olunmadan, Enternasyonalist olunamaz diyenlere, Yurtseverlikle, Enternasyonalizm biribirini tamamlar diyenlere bir KAPAKTIR.

Özellikle de burjuvazinin icazetinde, onun sınırlarını belirlediği alanlarda politika yapmayı temel hedef haline getirmiş, kendilerini "Komünist" parti olarak niteleyen siyasi oluşumların, aşağıda aktardığım bölümü iyicene okumalarında yarar var.

Yurtseverlik işçi sınıfının bilincini bulandırarak asli görevini ona unutturan, onun  damarlarına zerk edilmiş bir ZEHİRDİR.
Bu zehirin TEK PANZEHİRİ ise PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİDİR!

Bakın Lenin Komün Dersleri başlıklı yazısında, Yurtseverliğin işçi sınıfının bilincini nasıl bulandırdığını, biribirine karşıt olan Yurtseverlikle, Sosyalizmin asla yan yana gelmemesi gerektiğini ne güzel açıklamış!

"1848 Devrimini sona erdiren coup d'etat'dan sonra Fransa onsekiz yıl süreyle Napoleon'un boyunduruğu altında kaldı. Bu rejim ülkeye yalnız iktisadi yıkım değil, ulusal utanç da getirdi. Eski rejime karşı ayaklanmada, işçi sınıfı biri ulusal, öteki sınıf niteliği taşıyan iki ödev yüklendi; Fransa'yı Alman işgalinden kurtarmak; işçilerin kapitalizmden, sosyalist kurtuluşu. Bu iki ödevin birleşmesi Komün'ün kendine özgü niteliğini meydana getirir.
Burjuva sınıfı bir "ulusal savunma hükümeti" kurdu ve işçi sınıfı ulusal bağımsızlık için bunun önderliğinde çarpışmak zorunda kaldı. Gerçekte bu, Paris işçileriyle savaşmayı ödev sayan bir "ulusal ihanet" hükümetiydi. Ama, yurtseverlik hayalleriyle körleşen işçiler bunu göremediler. Yurtseverlik ülküsünün kökleri onsekizinci yüzyılın Büyük Devrimindeydi; Komün'ün, sosyalistlerinin kafalarını da etkiledi; sözgelimi, su götürmez bir devrimci ve ateşli bir sosyalizm taraftarı olan Blanqui, gazetesi için şu burjuva narasından daha iyi bir başlık bulamıyordu: "Ülke tehlikededir!"

Birbirine karşıt ödevleri -yurtseverlikle sosyalizmi- birleştirmek, Fransız sosyalistlerinin en büyük yanlışıydı. 1870 Eylülünde yayınlanan Enternasyonal'in Manifesto'sunda Marks, sahte bir ulusal ülküyle yoldan saptırılmamaları konusunda, Fransız işçilerini uyardı; Büyük Devrimden bu yana derin değişiklikler olmuştu, sınıf düşmanlıkları keskinleşmişti, o zamanlar Avrupa gericiliğine karşı savaş bütün devrimci ulusu birleştirmişti, ama artık işçi sınıfı çıkarını, kendine düşman öteki sınıfların çıkarlarıyla, birleştiremezdi; ulusal utancın sorumluluğunu burjuva sınıfı taşımalıydı; işçi sınıfının ödevi, burjuva sınıfının boyunduruğundan, emeğin sosyalist kurtuluşu için çarpışmaktı. "
(Lenin-Komün Dersleri)


Bir Asırdan fazla bir zaman öncesinde yazılmış bu yazıyı okuduktan sonra hala günümüzde Ulusalcılığı ve onun versiyonlarını  SAVUNMAK, Popülizm adına işçi sınıfının en temel değerlerinden Proletarya Enternasyonalizmin'den taviz vermek, ya da onu unutturmak, o günde bugünde Komünistler'in karşı durduğu bir siyasettir.

Son söz yine Lenin'in olsun;
İsvicre de sürgün olduğu dönem de,Bolşevik Partisi Merkez Komitesi adıyla yayınladığı manifesto da, şu sözleri söylemiştir.

"Proleter Enternasyonal çökmemiştir ve çökmeyecektir.İşçi kitlesi önündeki engeller her ne olursa olsun,yeni bir Enternasyonal yaratacaktır..
Yaşasın bütün ülkelerin burjuvazisinin ŞOVENİZMİNE ve VATANSEVERLİĞİNE karşı işçilerin uluslararası kardeşliği!
Yaşasın OPORTUNİZMDEN kurtulmuş Proleter Enternasyonal"
(Lenin-Toplu Eserler-Cilt 21,s,33-34)
Yeryüzüne tohum gibi saçmışım ölülerimi, kimi odesada yatar, kimi prag\'da, istanbul\'da kimi.
En sevdiğim memleket yeryüzüdür, sıram gelince yeryüzüyle örtün üzerimi...NAZIM HİKMET