Gönderen Konu: MADDİ YAŞAMDA YER ALAN ÖZGÜRLEŞMESİ GEREKEN MADDİ VE TEKNİK ÖNCÜLLER!  (Okunma sayısı 130 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi veda

  • İleti: 3514
Çağımız Emperyalizm çağı aynı zamanda da Kapitalizmden Komünizme geçiş çağıdır.
Tabii ki Emperyalizm de kendi içerisinde yeni bir evreye taşınmıştır.

Gelinen bu evrede Emperyalizm tüm Dünyada Küresel bir konuma ulaşmış, bu bağlamda da  Burjuvazi Emperyalistleşmiştir.
Üretimin Ulus sınırlarının ötesine çıkması, mekandan bağımsızlaşması beraberinde üretimin iki bileşeni olan Sermaye ve Emeği de mekandan bağımsız hale getirmiş, Sermaye ve Emeğin de Küresel iki güç haline gelmesine neden olmuştur.

Sınıfların iradelerinden bağımsız olarak gelişen ama aynı zamanda onların iradelerini dolaylı etkileyen etkileyen bu süreç karşısında, kendine Solum diyenlerin de, hafızalarındaki ezberleri bozma zamanı gelmiştir.
O nedenle kuru bir Küreselleşme karşıtlığı, doğru bir tavır değildir.
Doğru olan Sermayenin Küresel Politikalarına karşı olmaktır.

Nasıl ki Sermaye Küreselleşmenin içerisini kendi çıkarları doğrultusunda oluşturacağı politikalarla dolduruyorsa, İşçi Sınıfı da bu Küreselleşmenin içeriğini kendi sınıf çıkarlarına yönelik politikalar ortaya koyarak doldurmak durumundadır.
İşte İşçi Sınıfının gelinen bu nesnel konumdan yararlanarak, kendi sınıf çıkarlarına yönelik politikaları doğrultusunda gideceği yolda gerek duyacağı Enternasyonal Örgütlenmedir.
O nedenle diyoruz ki, Bu gelinen evre her zamankinden daha fazla, Proletarya Enternasyonalizminin gereğini ön plana çıkartmıştır.

Artık emperyalizme karşı mücadele ve onun ortadan kaldırılması, Ulusal sınırların ötesinde, İşçi Sınıfının Evrensel planda vereceği mücadele ile olasıdır.
Ülkeler için tek başına kurtuluş söz konusu değildir.
"Sermayenin egemenliği enternasyonaldir. Bu nedenle tüm ülkelerin işçilerinin kurtuluş mücadelesi de ancak bu mücadele, işçilerin uluslararası sermayeye karşı ortak mücadelesi olduğunda başarılı olabilir.” (Lenin-Seçme Eserler, c.1, s.467-8)

Hayatın kendisi yani yaşam, maddi temeller üzerine kurulmuştur.
Gelişimin dinamiği ihtiyaçtır.
İnsanlar yaşayabilmek için yemek, içmek ve barınmak zorundadır.
Bu arada kendi geçim araçlarını üretirken, kendi maddi yaşamını da üretirler.

Marksizm’e göre insanın en temel en belirleyici ilişkisi, onun maddi yaşamla girdiği ilişkidir.
Marks “Madem ki insanı biçimlendiren yaşadığı koşullar; koşullar en insani şekilde biçimlenmelidir.” der.
Tabi bunu biçimlendirecek olan yine insandır.

Maddi yaşamla girdiği bu ilişkide, onu biçimlendirirken edindiği tüm bilgi, deneyim ve birikim insanlığın Kolektif Aklı olarak tanımlanır.
Artık Kolektif Aklın taşıyıcılığını burjuvazi yapamaz.
Çürümüş, asalaklaşmış, gericileşmiş bir sınıfın bu aklın taşıyıcılığını yapması olanaksızdır.

Temeli kara dayalı bir sistem, kar yolları tıkandıkça daha bir saldırganlaşır, daha bir azgınlaşır.
 Karını yükseltebilmek adına, geçmişte kendinin taşıyıcılığını yaptığı her şeye amansızca saldırır, kırar, yıkar.
Doğanın acımasızca tahribi, bu saldırganlığın bir sonucudur.

O nedenle şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz; Rosa’nın çok önceden ortaya koyduğu, insanlığın geleceği ile ilgili “Ya Sosyalizm, ya Barbarlık” ikilemine, İnsanlık bugün her zamankinden çok yakınlaşmıştır.
İşte bu nedenle Toplumsal Proletarya, Kolektif Aklın taşıyıcılığını yapacak çağımızdaki tek sınıftır.

Her toplumsal formasyon, bir öncesinin bağrında doğar ve gelişir. Komünizmin de Maddi ve Teknik öncülleri de, kapitalizmin bağrında gelişmektedir.
“İşçi sınıfının gerçekleştireceği idealleri yoktur, fakat, çökmekte olan eski burjuva toplumun kendi bağrında taşıdığı yeni toplum ögelerini özgürleştirme yükümlülüğü vardır.” (K. Marks, “Fransa’da İç Savaş”)

Marks’ın da dile getirdiği gibi İşçi Sınıfının yükümlülüğü, işte Eski Toplum içerisinde yer alan, Eski Toplum tarafından engellenen bu Yeni Topluma ait ögeleri, yeni Toplumun yani Komünist Toplumun maddi öncüllerini özgürleştirmektir.

Nedir bu Yeni Topluma ait ögeleri var eden Maddi koşullar ve de bunun sonucu ortaya çıkan Yeni toplumun Maddi öncülleri?
Üretimin toplumsallaşması, üretimin mekandan bağımsız hale gelmesi, üretimin ulusal sınırları aşarak dünyasal bir boyut kazanması, ekonomik pazarın ülke pazarının dışına taşarak, giderek bir dünya pazarına doğru evrilmesi, iletişimdeki son gelişmelerin artık üretimin tüm dünyada planlanabilirliğinin önünü açması, emek üretkenliğini arttıracak yeni uygulamaların, yeni ekipmanların ve yeni üretim
tekniklerinin (robotik üretim) hızla yayılması.

Kısaca söylemek istediğimiz; İnsan da dahil Eski Toplum içerisinde yer alan ancak Eski Toplumun serbestçe gelişimine imkan vermediği kısaca Üretici Güçler olarak da tanımlanan bu Maddi Ögelerin Özgürleşmesidir.
Bunun yolu da Üretici Güçlerin Özgürce gelişiminin önünde engel olan Üretim İlişkilerinin ve bunun üst yapıdaki Hukuki ifadesi olan Mülkiyet ilişkilerinin, bu Özgürlüğe uygun olarak yeniden düzenlenmesidir.
Gelişen bu Toplumsal Devrimin önünü açabilmenin tek koşulu, Siyasi Erkin ele geçirilerek, Burjuvazinin Ekonomik, İdeolojik ve Siyasal olarak mülksüzleştirilmesidir.
veda

Yeryüzüne tohum gibi saçmışım ölülerimi, kimi odesada yatar, kimi prag\'da, istanbul\'da kimi.
En sevdiğim memleket yeryüzüdür, sıram gelince yeryüzüyle örtün üzerimi...NAZIM HİKMET